افغانستان/ قضایی

دومین جلسه دادگاه "فرخنده"، با حضور مقامات بلندپایه امنیتی

دومین روز جلسه برگزاری رسیدگی به پرونده قتل "فرخنده".
دومین روز جلسه برگزاری رسیدگی به پرونده قتل "فرخنده".

در دومین روز جلسه برگزاری رسیدگی به پرونده قتل "فرخنده"، ژنرال ظاهر ظاهر، رئیس تحقیقات جنائی وزارت داخله و عبدالرحمان رحیمی، فرمانده امنیتی کابل، در جلسه دادگاه حاضر شدند.

تبلیغ بازرگانی

 در این جلسه همچنین حکم بازداشت یک شهروند عرب-افغان و حکم پیگرد دو پلیس افغان صادر شد.

روز گذشته یکی از متهمان پلیس در جلسه دادگاه گفته بود که یک شهروند عرب در زمان حمله به "فرخنده" در محل حضور داشته است.

این مأمور پلیس ادعا می کند شهروند عرب-افغان وسایل الکترونیکی با خود به همراه داشته و در زمان حمله به فرخنده هم وسایل مخابراتی پلیس از کار افتاده بوده است.

بدنبال طرح این ادعا، رئیس دادگاه بررسی پرونده قتل فرخنده، دستور احضار ژنرال ظاهر ظاهر، عبدالرحمان رحیمی و شماری از افسران ارشد پلیس کابل، برای ادای برخی توضیحات را صادر نمود.

بدنبال قتل فرخنده در نزدیکی مقر حوزه دوم پلیس کابل، اسامی ١٩ مأمور پلیس در میان ۴٩ متهم پرونده قتل فرخنده عنوان شده است.

این افراد با اتهامات «غفلت و عدم استفاده صحیح از صلاحیت در وظیفه» در زمان حمله به فرخنده برای نجات جان این زن افغان روبرو هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید