سودان / همه پرسی

دومین روز همه پرسی برای استقلال جنوب مسیحی نشین سودان

همه پرسی برای استقلال جنوب مسیحی نشین سودان
همه پرسی برای استقلال جنوب مسیحی نشین سودان Reuters

از حدود بیش چهار میلیون شهروند ساکن جنوب سودان دعوت شده بود تا از دیروز (یک شنبه نهم ماه ژانویه) در جریان یک همه پرسی سراسری اعلام دارند که آیا حاضرند با "وضعیت تاکنونی" در چارچوب تمامیت ارضی سودان باقی بمانند یا با اعلام استقلال، کشورجدیدی را درکنار سودان مسلمان تشکیل دهند.

تبلیغ بازرگانی

این همه پرسی به علت وضعیت جغرافیائی صعب ودشواری انتقال صندوق های رای و ناظرین خارجی یک هفته به طول خواهد انجامید. صدها ناظربین المللی ازجمله جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا و کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل برای نظارت برحسن انجام همه پرسی به سودان سفرکرده اند. امروز دردومین روز گشایش حوزه های اخذ رای، به گزارش خبرگزاری فرانسه، مردم جنوب و جنوبی های ساکن شمال به گستردگی در پای صندوق های رای حاضرشده اند.

جنوب مسیحی نشین سودان طی پنجاه سال گذشته کم و بیش همیشه در جنگ با شمال به سربرده است. اولین جنگ خونین در این منطقه در سال هزارونهصد و پنجاه وپنج آغاز شد که تا سال هزارونهصدوهفتادودو به طول انجامید و جنگ دوم از سال هزاروسیصدوهشتادوسه تا دوهزاروپنج دوام داشت.

گزارش ها حاکی است که درشمال کشورنیز یکصدو پانزده هزار"جنوبی" های ساکن این منطقه برای شرکت در رفراندم ثبت نام کرده اند. بنا بر آخرین گزارش ها حدود چهارمیلیون سودانی برای شرکت در همه پرسی ثبت نام کرده اند، و چنانچه شصت در صد حائزین شرایط در پای صندوق های رای حاضرشوند نتایج همه پرسی رسمیت خواهد داشت و کشور مستقل تازه پای به عرصه خانواده جهانی خواهد نهاد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید