آمریکا

دونالد ترامپ امیدها و نگرانی های بین المللی- گفتگو با امیر طاهری

امیر طاهری، روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا
امیر طاهری، روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا

"دونالدترامپ" به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده ادای سوگند کرد و برای چهارسال اداره امورفدرال را برعهده گرفت. وی هرگز دارای پست دولتی فدرال یا ایالتی نبوده است. ترامپ پیش از ورود به کاخ سفید با برخی اظهارنظرها پیرامون مسائل و روابط بین المللی نگرانی هایی هارا درچهارگوشه جهان برانگیخته است.

تبلیغ بازرگانی

وی همچنین الویت های مهم دولت خود برای یک صد روز اول ریاست جمهوری را نیزبرشمرده است.

ترامپ گفته است: زیربنای عمرانی کشور را نوسازی خواهد کرد، دربرنامه بیمه های درمانی باراک اوباما تغییراتی را ایجاد خواهد کرد، توافق های ایران و 5+1 تحت عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک"، برجام، را مورد تجدید نظرقرارخواهد داد، دست چین را دراقتصاد مصرفی آمریکا محدود خواهد نمود، کمک های مالی امریکا به پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، را کاهش خواهد داد، درمرزهای آمریکا و مکزیک دیوارغیرقابل عبوری بنا خواهد کرد تا ازورود مواد مخدر و کارگرغیرقانونی جلوگیری شود وبالاخره روابط آمریکا و اروپا را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد.

 به گفت وگو با امیرطاهری روزنامه نگار مقیم لندن گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید