دویست سال از تولد بنیانگذار آئین بهایی گذشت

تبلیغ بازرگانی

دویست سال از تولد بنیانگذار آئین بهایی گذشت. بهائیان "تجلی خدا" را در نزد همۀ پیامبران از جمله مسیح، محمد یا بودا می یابند و آئین خود را ادامه دهندۀ ادیان پیشین تلقی می‌کنند. شنبه و یکشنبه (٢١ و ٢٢ اکتبر/ ٢٩ و ٣٠ مهرماه بیش از شش میلیون بهایی در سراسر جهان، دویستمین سالگرد تولد بنیانگذار آئین خود را جشن می گیرند.

میرزا حسینعلی نوری، معروف به بهاء الله، در ۱٢ نوامبر سال ۱٨۱٧ (۱۱٩۵ هجری شمسی) در تهران متولد شد. او ادامه دهندۀ راه روحانی و نظریه پرداز ایرانی سید علی محمد شیرازی معروف به باب بود که آئین بابی را در سال ۱٨٤٤ بنیان نهاد.

بهاء‌الله نیز در سال ۱٨۶٣ از پیامبری خود پرده برداشت و ناگزیر از تبعید شد. او در سال ۱٨۹٢ در عکا در امپراتوری عثمانی درگذشت. مقبرۀ او در همین شهر که امروز در اسرائیل واقع شده قرار دارد. مقر جهانی جامعۀ بهایی نیز که پیش از تشکیل دولت اسرائیل در حیفا بنا شده بود امروز همچنان در همین شهر قرار دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید