فرانسه/ مطبوعات

دو انتخابات درآلمان و برزیل درروزنامه های فرانسه

مطبوعات فرانسه امروزبه دو انتخابات یکی درکشورهمسایه آلمان ودیگری دردوردست‌های آمریکای لاتین، یعنی برزیل، توجه نشان داده‌اند.

@fotolia
تبلیغ بازرگانی

درآلمان روز گذشته انتخابات درایالت کوچک "هسه" برگزارشد که با شکست نسبی احزاب ائتلافی حاکم سوسیال‌دموکرات و دمکرات‌مسیحی همراه بود. انتخابات ایالت "هسه" ازان جهت برای دولت برلین اهمیت دارد که مرکزآن "فرانکفورت" مهمترین کانون اقتصادی و مالی سراسرآلمان به شمارمی‌رود و مقربانک مرکزی اروپا نیز دران قراردارد.

دومین انتخابات، که بیشترین مطالب امروز روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده، انتخابات ریاست جمهوری دربرزیل، بزرگترین کشورآمریکای لاتین است. دراین انتخابات، که دیروزانجام شد، یکی ازهوداران دیکتاتوری سابق برزیل و افسرسابق ارتش این کشورتوانست بیشترین آرا را به‌دست آورد. انتخاب "ژئیربولسانیرو" با اندیشه‌های بیگانه ستیزو هواداردیکتاتوری بسیاری را دراورپا و آمریکای لاتین نگران کرده است.

واما روزنامه‌های امروزدرسومین تیترخود به سوء قصد خونین "پیتزبورگ" درآمریکا پرداخته اند که طی آن درحمله به یک کنیسه‌ی یهودیان این شهریازده تن از نیایش کنندگان جان خود را ازدست دادند.

واما بازگردیم به انتخابات روزگذشته درایالت "هسه" آلمان که ائتلاف حاکم سوسیال‌دموکرات و دموکرات‌مسیحی خانم مرکل بازنده اصلی آن بودند. لیبراسیون درگزارشی دراین باره می‌نویسد: برای احزاب حاکم آلمان فاجعه‌ای که قابل پیش بینی بود بالاخره تحقق یافت. لیبراسیون می‌نویسد: نتایج انتخابات ایالت "هسه" بی تردید پس لرزه زمین لرزه ای بود که ماه گذشته درایالت بزرگ "بایرن" اتفاق افتاد.

لیبراسیون می‌نویسد: اکنون سخن گفتن ازبعد ازمرکل کاملا به جا به نظرمی‌رسد، چیزی که تا همین یک‌سال پیش غیرقابل تصورمی‌نمود. لیبراسیون می‌افزاید: بسیارند کارشناسانی که باوردارند که خانم مرکل این دوره ازمسئولیت خود را نیزبه پایان نخواهد برد، ازهمین روست که بحث‌های جانشینی ازهم اکنون درراه‌روهای سیاست برلین آغازشده است.

لیبراسیون می‌نویسد: ممکن است آدم فکرکند که اوضاع سیاسی المان ملتهب و معشوش است، اما هیچ کس نمی‌تواند بگوید که ائتلاف کنونی ازهم خواهد پاشید وخانم مرکل حاضرخواهد شد ازپست خود کناره گیری نماید. فیگارو درگزارش خود پیرامون انتخابات ایالت "هسه" وموقعیت دشوارخانم مرکل می‌نویسد: تاریخ نشان خواهد داد که آیا انتخابات این ایالت کوچک سرآغازپایان کاریرسیاسی خانم مرکل خواهد بود یانه؟

فیگارومی‌افزاید: اهمیت فرانکفورت مرکزایالت "هسته" به عنوان بزرگترین مرکزمالی واقتصادی آلمان قابل چشم‌پوشی نیست. فیگارو می افزاید: این بارنتایج به دست آمده نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل مستقیما هدف مجازات رای‌دهندگان بوده است، زیرا، به نوشته این روزنامه هرچند این حزب همچنان فراکسیون عمده مجلس ایالتی باقی می‌ماند، اما نسبت به انتخابات پیشین ده درصد ازآرای خود را ازدست داده است.

واما روزنامه‌های امروز فرانسه مقالات مفصلی را به انتخابات ریاست جمهوری برزیل و پیروزی "ژئیربولسونارو" اختصاص داده اند. علاوه برفیگارو، لیبراسیون وهومنیته، لوموند روزنامه عصرفرانسه تیتراول نخستین صفحه و سرمقاله خود را به انتخابات برزیل اختصاص داده. لوموند تحت عنوان "غلطیدن برزیل" درقطب تازه ای سیاسی می‌نویسد: بولسونارو دردوردوم انتخابات با به‌دست آوردن بیش از55 درصد آرا به ریاست جمهوری برزیل انتخاب شد.

لوموند می‌نویسد: دراولین جملات پس ازپیروزی رئیس جمهوری جدید با این که بروفاداری خود به قانون اساسی برزیل تاکید کرد، اما همزمان دشمنان برزیل را نیز،که از نظراو عبارتند ازکمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها و افراط‌گرایان، مشخص کرد. لوموند می‌نویسد: اکنون او باید بتواند بااعضای یک پارلمان چند پاره طوری کنارآید که بتواند طرح های خود، ازجمله خصوصی سازی و صنایع و امنیت، را پیش ببرد.

سرمقاله نویس لوموند دریاداشت سیاسی خود می‌نویسد: بولسونارو با ویژگی های نژاد پرستانه، ضد همجنسگرایی و معتقد به شنکجه توانسته است با به دست آوردن بیش از 55 درصد آرا به ریاست جمهوری برزیل انتخاب شود.

سرمقاله نویس لوموند می‌افزاید: با آمدن بولسونارو به کاخ ریاست جمهوری باید درانتظارگسترش هرچه بیشترروابط برزیل وآمریکا، به‌ویژه بولسونارو و ترامپ، باشیم زیرا ترامپ نیزدرمواردی همان اندیشه های همتای برزیلی خود را دارد. لوموند می افزاید: داده های سیاسی موجود حکایت ازآن دارد که بولسونارو درمورد اسرائیل و ونزوئلا نیزهمان سیاست های کنونی آمریکا را دنبال خواهد کرد.

لوموند می‌افزاید: همانگونه که اعلام کرده باید انتظارداشت که رئیس جمهوری جدید برزیل ازپیمان آب وهوای پاریس "کوپ 21" نیزخارج شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید