دسترسی به محتوای اصلی
آفریقا/ آلمان

دو تن از رهبران شورشی روندا در آلمان به دوره های زندان محکوم شدند

تبلیغ بازرگانی

 

دادگاهی در آلمان، روز دوشنبه ٢٨ سپتامبر دو تن از رهبران شورشی روندا متعلق به "هوتو" ها را به اتهام جنایت عیله بشریت، به ٨ و ١٣ سال زندان محکوم کرد.

بگفته منابع قضایی آلمان این دونفر که ریاست و معاونت گروه موسوم به " نیروهای دمکراتیک آزادی بخش روندا" را بعهده دارند به اتهام سازماندهی دهها مورد جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در شرق جمهوری دمکراتیک کنگو در جریان سال ٢٠٠٩، تحت محاکمه قرار داشتند.

بگفته دادگاه، هردو متهم از طریق خاک آلمان عمل می کردند و به همین دلیل آنان به رهبری یک گروه تروریستی در خارج از کنگو نیز متهم شده بودند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.