فرانسه/ناتو/افغانستان

دیدار روسای جمهوری فرانسه و آمریکا و مذاکره درباره افغانستان

فرانسوا هُولاند، رئیس جمهوری جدید فرانسه، برای اولین دیداربا همتای آمریکائی خود عازم واشنگتن شد. 

تبلیغ بازرگانی

روابط دو کشورفرانسه و آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای سارکوزی بیش ازهمه دهه های اخیرارتقاء یافته بود. به ویژه اینکه فرانسه دردوران نیکولا سارکوزی به فرماندهی نظامی ناتو بازگشت و ازهمین رو راه برای ادامه شرکت نظامیان فرانسه و عملیات ناتو درافغانستان گشوده شد.
اکنون با به روی کارآمدن دولت سوسیالیست و سیاست خروج پیش ازموعد نیروهای نظامی فرانسه ازافغانستان دردستورکارمذاکرات داخلی و بین المللی فرانسه قرارگرفته است.
به همین مناسبت به گزارش منابع خبری درمذاکرات آقای هُولاند به باراک اوباما، درکنارروابط دوجانبه پاریس – واشنگتن درسال های آینده موضوع خروج نیروهای فرانسه ازافغانستان نیز ازمحورهای عمده مذاکرات رهبران دو کشورخواهد بود.
ساعاتی پیش ازورود رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن، مشاور امنیت ملی آمریکا طی سخنانی گفت: طبیعی است که آقای هُولاند باید تصمیم خود را براساس وعده های داده شده درمبارزات انتخاباتی اتخاذ کند، ولی ما ترجیح می دادیم که متحدین ما براساس همان توافق عمومی که خروج همه نیروها را برای سال 2014 پیش بینی کرده است، عمل نمایند.
قراراست آقای هُولاند به همراه وزیرامور خارجه جدید فرانسه درساعت یازده بوقت واشنگتن درکاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار نمایند و
پس از آن نهار را میهمان خانم هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا خواهند بود.
رئیس جمهوری جدید فرانسه امشب درپایان مذاکرات واشنگن برای شرکت درنشست دو روزه ی هشت کشوربزرگ صنعتی جهان عازم کمپ دیوید خواهد شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید