افغانستان / آزادی بیان

دیده‌بان رسانه ها، خواستار تصویب لایحه‌ی آزادی مبادلات اطلاعات است

 سازمان "نی" نهاد غیر دولتی دفاع از آزادی بیان و مبادله اطلاعات در افغانستان، می گوید: دولت این کشور به بهانه‌های گوناگون از روشن کردن سرنوشت "قانون آزادی دسترسی به اطلاعات" طفره می رود.

تبلیغ بازرگانی

 آقای عبدالمجیب خلوتگر، نماینده دیدبان رسانه های افغانستان در کابل می گوید: دولت با پیش کشیدن دلایل اداری و فنی، از فرستادن این لایحه به مجلس و بحث و تصویب آن طفره می رود.

مسئولان دیدبان رسانه های افغانستان تاکید کرده اند که این لایحه دو سال پیش آماده شده، ولی تا کنون در ادرات دولتی افغانستان راکد مانده و به پارلمان فرستاده نمی شود.
در این قانون تصریح شده است که کلیه ادرات و نهاد های مربوط به دولت مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز ارباب جراید و شهروندان عادی را در اختیار آنان قرار دهند.
دولت افغانستان می گوید: پیش نویس این لایحه همچنان در کمیسیون مربوطه در دست بررسی است و به علت "مشکلات فنی" تا کنون به مجلس ارجاع نشده است.
درباره این لایحه و دلایل تاخیر دولت، در ارسال آن به پارلمان، عبدالمجیب خلوتگر رئیس دفتر اجرائی دیده بان رسانه های افغانستان درکابل می گوید: ما از دولت خواسته ایم که این لایحه قبل از انتخابات به مجلس فرستاده شود ولی پاسخی دریافت نداشته ایم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید