افغانستان

دیوید کامرون: احتمال آغاز خروج نیروهای بریتانیایی از سال 2011

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا هنگام دیدار از سربازان بریتانیایی در هلمند
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا هنگام دیدار از سربازان بریتانیایی در هلمند

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در گفت و گو با کانال 5 رادیوی بی بی سی گفت آغاز خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان در سال 2011 قابل پیش بینی است اما بگفته او این مساله با "شرایط حاکم " در افغانستان، در زمان یاد شده مربوط خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

بریتانیا می گوید احتمال دارد خروج نیروهای این کشور از افغانستان از سال 2011 آغاز گردد.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در گفت و گو با کانال 5 رادیوی بی بی سی گفت آغاز خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان در سال 2011 قابل پیش بینی است اما بگفته او این مساله با "شرایط حاکم " در افغانستان، در زمان یاد شده مربوط خواهد بود.

نخست وزیر بریتانیا در این گفت گو اظهار کرد : " به همان سرعتی که ما بتوانیم کنترل روستاها و ایالات افغانستان را به دولت این کشور واگذار کنیم به همان سرعت نیروهای ما خواهند توانست افغانستان را ترک کنند."

با اینحال وی نسبت به تعیین تاریخ دقیق آغاز خروج نیروهای کشورش از افغانستان احتیاط نشان داده و گفت نمیخواهد در این مورد به "امیدواریهای نابجا" دامن بزند.

نخست وزیر بریتانیا یاد آوری کرد که " انتقال مسئولیت به نیروهای افغان باید با درنظرداشت بهبود شرایط امنیتی صورت گیرد."

بگفته او، در سال 2015، بریتانیا نباید هیچگونه "واحد رزمی" و یا حضور گسترده نظامی در افغانستان داشته باشد.

دیوید کامرون بعد از دیدار روز سه شنبه خود با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و گفتگو با وی بر سر مساله خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت واگذار کردن افغانستان بدست دولت، ارتش و پلیسی که قادر به تامین امنیت آن باشند، یکی از موفقیتهای جنگ افغانستان بحساب می رود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید