رئیسی از ائمۀ جمعه خواست با ریش سفیدی جلوی رشد جرایم را بگیرند

ابراهیم رئیسی در دیدار با آیت الله  خامنه ای
ابراهیم رئیسی در دیدار با آیت الله خامنه ای DR

رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم رئیسی در نشستی با حضور ٩٠٠ تن از ائمۀ جمعۀ سراسر کشور از آنان خواست که در کاستن جرایم و جلوگیری از افزایش پرونده های قضایی به این قوه یاری رسانند. ابراهیم رئیسی گفت که او قصد دارد از توان همۀ بخش های جامعه به ویژه ائمۀ جمعه کشور برای کاستن جرایم استفاده کند.

تبلیغ بازرگانی

ابراهیم رئیسی در جای دیگری از سخنانش گفت : "این میزان پرونده و جرم زیبندۀ جامعه ما نیست... حتماً باید در کاهش جرم تلاش جدی کرد و همه باید تلاش کنند." به گفتۀ رئیس قوۀ قضائیه سالانه بیش از پانزده میلیون پرونده در دستگاه قضایی کشور تشکیل می شود و این میزان از پروندۀ قضایی خود گویا میزان و دامنۀ جرایم در کشور است.

رئیس قوۀ قضاییه دست اندازی به منابع عمومی از قبیل آب، خاک، جنگل، هوا و فضا را غیرقابل قبول خواند و گفت : "نباید اجازه داد حقوق عامه مورد تعدی قرار گیرد و متجاوزان به حقوق مردم به سهولت دست به تعرض بزنند."

رئیسی از ائمۀ جمعه خواست که با "کداخدامنشی مسائل مالی و خانوادگی را حل کنند" و نگذارند که با ورود این دست مسائل به قوۀ قضائیه حجم پرونده ها در این دستگاه افزایش یابد. ابراهیم رئیسی سپس افزود : "راهکار مشکلات خانوادگی حکم قاضی نیست" و "مسائل مالی و خانوادگی و طلاق آنهم در اوایل زندگی را می توان با ریش سفیدی" یعنی با دخالت ائمۀ جمعه "حل کرد."

رئیس قوۀ قضاییه همچنین گفت که افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی مستقل از ارادۀ این نهاد و گاه مثلاً ناشی از نوسانات اقتصادی مثل افزایش چک های برگشتی است. ابراهیم رئیسی گفت که حتا این قبیل مسائل را می توان خارج از قوۀ قضائیه حل کرد و با رسیدگی به این مسائل توسط ائمۀ جمعه، آنوقت قوۀ قضائیه می تواند به طور موثر با پدیدۀ بزرگ و گستردۀ فساد مبارزه کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید