ایران

رئیسی و قالیباف بر فقر و اضطراب مردم سرمایه‌گذاری کرده اند

حسین راغفر، استاد اقتصاد در ایران
حسین راغفر، استاد اقتصاد در ایران

حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، تلویحاً دو نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران را متهم کرده که به منظور اهداف انتخاباتی با "فقرا عکس یادگاری" می گیرند و به آنان وعده های توخالی می دهند. حسین راغفر با اشاره به وعدۀ محمدباقر قالیباف مبنی بر ایجاد ۵ میلیون شغل در کشور گفته است: اساساً ساختار اقتصاد سیاسی موجود در ایران امکان ایجاد ۵ میلیون شغل را نمی دهد و برای رسیدن به چنین هدفی باید ساختار اقتصادی کشور تغییر کند و تغییر این ساختار نیازمند یک عزم و ارادۀ سیاسی است که نامزدهای اصولگرا، یعنی ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، فاقد آن هستند.

تبلیغ بازرگانی

حسین راغفر در ادامه گفته است که ایجاد ۵ میلیون شغل و یا ۵ برابر کردن یارانه های نقدی نیازمند رشد ١٦ درصدی اقتصاد است در حالی که هم اکنون طرح های عمرانی معوقۀ کشور به ۵٠٠ هزار میلیارد تومان بالغ می شود و ٨٠ درصد بودجۀ دولت فقط صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های دولت می گردد. این اقتصاددان سپس تأکید کرده است که درآمدهای نفتی کشور شدیداً کاهش یافته و دیون دولت به ٧٠٠ هزار میلیارد تومان می رسد و ارزش کل طرح های عمرانی به ١٣ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

راغفر اظهارات قالیباف و رئیسی را نشانۀ بی اطلاعی آنان از اوضاع اقتصادی کشور خوانده و گفته است: اینان بر گرفتاری های مردم و اضطراب و نگرانی های شان در نتیجۀ فقر و بیکاری سرمایه گذاری کرده اند غافل از اینکه مردم توجه ای به وعده های آنان ندارند.

در اظهاراتی جداگانه سعید لیلاز، اقتصاددان و عضو حزب کارگزاران سازندگی، شعار انتخاباتی ابراهیم رئیسی را که وعدۀ افزایش ۵٠٠ درصدی یارانه های نقدی را داده دروغ و عوامفریبی توصیف کرده و گفته است که به جای این وعده ها ابراهیم رئیسی باید توضیح بدهد که چرا شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی مالیات نمی دهند و اساساً آیا این شرکت ها تولید ثروت می کنند و آیا قادر به ایجاد اشتغال هستند؟ خود سعید لیلاز در پاسخ به این پرسش ها از جمله گفته است که اگر برخی از این شرکت ها سودی هم می دهند به دلیل بهره مندی از رانت بوده و با از بین رفتن رانت و انحصارات به شرکت های زیان ده تبدیل می شوند.

سعید لیلاز در پایان خواستار انتشار بیلان عملکرد مؤسسات و شرکت های آستان قدس شده و گفته است: انتشار این بیلان از پرداخت مالیات هم مهمتر است. زیرا، مشکل اصلی پایین بودن میزان بهره وری همین مؤسسات و شرکت هاست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید