دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه، ماکرون، اصلاحات

رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به اعتراضات اجتماعی، اعلام کرد برنامۀ اصلاحات خود را قاطعانه دنبال خواهد کرد

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در گفتگو با شبکۀ اول تلویزیون این کشور که در یکی از کلاس‌های یک مدرسۀ ابتدائی در روستائی واقع در نورماندی صورت گرفت – ١٢ آوریل ٢٠١٨/ ٢٣ فروردین ١٣٩٧
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در گفتگو با شبکۀ اول تلویزیون این کشور که در یکی از کلاس‌های یک مدرسۀ ابتدائی در روستائی واقع در نورماندی صورت گرفت – ١٢ آوریل ٢٠١٨/ ٢٣ فروردین ١٣٩٧ Yoan Valat/Pool via Reuters
۵ دقیقه

امانوئل ماکرون که از هنگام انتخاب خود به ریاست جمهوری فرانسه اصلاحات گوناگونی را به اجرا گذاشته است، ظهر امروز در یک گفتگوی دراز مدت تلویزیونی به دفاع از آنها پرداخت. وی در پاسخ به اعتراضات و تظاهرات گروه‌های مختلف گفت که برنامه اصلاحات خود را تا پایان دنبال خواهد کرد، زیرا این اقدامات، بگفتۀ او، «برای آیندۀ کشور و آیندۀ شهروندان ضروری است». گفت «ما باید از حال ۵٠ سال آینده را بسازیم». رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به انتقاداتی که از قاطعیت در به اجرا گذاشتن برخی تصمیمات دولت شده است گفت «برای موفقیت اصلاحات، گام اول احترام به قوانین و اجرای آنهاست».

تبلیغ بازرگانی

امانوئل ماکرون در گفتگو با شبکۀ اول تلویزیون فرانسه که روز پنجشنبه ١٢ آوریل ٢٠١٨/ ٢٣ فروردین ١٣٩٧ در یکی از کلاس‌های یک مدرسۀ ابتدائی در روستای «بردوئی» واقع در نورماندی صورت گرفت به پرسش‌های فراوان و گوناگونی در بارۀ اصلاح ساختار شرکت راه آهن فرانسه که کارکنان آن در اعتصاب بسر می‌برند، برنامه‌های اصلاحی خود در زمینۀ بازنشستگی، بهداشت و پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مالیات‌ها و ... پاسخ گفت.

رئیس جمهوری فرانسه در بارۀ به اجرا گذاشتن طرح‌های اصلاحی پی در پی که از نظر برخی جامعه را لرزان می‌کند، گفت ثبات جامعه به استحکام بنیان‌های آن بستگی دارد و از همین روست که باید خانه را برای رویاروئی با تحولات جهان از پایه‌های محکمی برخوردار کرد. وی گفت بخوبی می‌داند که برخی از این اصلاحات بسیاری را که به سکون عادت کرده‌اند، نگران می‌کند، اما اقدام در این جهت اجتناب ناپذیر است.

امانوئل ماکرون تاکید کرد که هدف دولت او «آزاد کردن فعالیت‌ها از قوانین دست و پاگیر و در همان حال محافظت از شهروندان است، اما در جهان امروز که بسرعت متحول می‌شود، محافظت اعطای امتیازات نیست، بلکه فراهم آوردن امکانات برای تحول و تطابق با محیط در حال پیشروی است».

رئیس جمهوری فرانسه در بارۀ اصلاحاتی که در نظر برخی موجب بی عدالتی شده است گفت «این احساس از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری هر یک از این تصمیمات را بصورت جداگانه و تنها در بارۀ خود به ارزیابی می گذارند، در حالیکه هدف دولت انجام یک سلسله اصلاحات به منظور تغییر برخی ساختارهای کهنه شدۀ ناسازگار با زمان حاضر است».

امانوئل ماکرون در بارۀ اعتصاب کارکنان شرکت راه آهن فرانسه وخطر کلافه شدن مردم و روی گرداندن از اصلاحات پیشنهادی وی گفت «من به افکار عمومی احترام می‌گذارم، اما نمی‌توانم هر روز صبح برنامه‌های خود را بر پایۀ گرایش آن روز افکارعمومی تغییر بدهم. اصلاح ساختار شرکت راه آهن لازم است و بنابراین دولت در این جهت اقدام خواهد کرد».

او اطمینان داد که ١٠٠ درصد سهام این شرکت در دست دولت خواهد ماند. او گفت «نمی‌توان جوانی را که امروز وارد بازار کار می‌شود با همان شرایطی استخدام کرد که پدربزرگ من به استخدام راه آهن فرانسه در آمد». او گفت دولت هر روز «ده میلیون یورو در شرکت راه آهن سرمایه گذاری خواهد کرد و به آن تحرک خواهد بخشید، بنابراین به سندیکاها می گویم روش مطلوب تلاش برای جلوگیری از اصلاحات نیست بلکه مشارکت در تدارک و اجرای آنهاست».

رئیس جمهوری فرانسه به لزوم بازاندیشی نظام بهداشتی و درمانی فرانسه، سازمان دهی تازه در این زمینه و بازبینی در نظام آموزشی نیز تاکید کرد.  

امانوئل ماکرون که در بارۀ اسلامگرائی افراطی در این کشور مورد پرسش قرار گرفته بود گفت «این، البته مشکلی در کشور ماست. این مسئله را نباید به کلیۀ شهروندان که به اسلام اعتقاد دارند پیوند زد. چنین اقدامی یک اشتباه بزرگ خواهد بود و برخی تلاش می‌کنند ما را به ارتکاب این اشتباه سوق دهند». او گفت «اما هنگامی که شهروندان فرانسوی و یا غیرفرانسویان ساکن این کشور به دلیل آئینی که بدان باور دارند، بخود اجازه می‌دهند قوانین کشور را زیر پا گذارند، زمانی که واعظانی آنها را به این کار تشویق می‌کنند، وقتی فعالیت‌های دینی را در این جهت سازمان می‌دهند، دولت وارد عمل می‌شود». رئیس جمهوری فرانسه به اقدامات دولت در این زمینه و سیاست او برای آینده پرداخت و گفت «نخست اینکه برخی از مساجد را بسته‌ایم و در این زمینه با عزم قاطع همین سیاست را دنبال می‌کنیم، دیگر اینکه به اخراج آنان از فرانسه ادامه می‌دهیم و سوم اینکه قوانین و قواعد روشنی در بارۀ تامین منابع مالی مساجد وضع خواهیم کرد. کمک‌های خارجی در این زمینه باید زیر نظر دولت سازمان داده شوند و دیگر مساجدی را که با سرمایه‌های پنهان گشایش می‌یابند، تحمل نخواهیم کرد. دیگر اجازه نخواهیم داد افرادی از پول حج برای انجام کارهای نامربوط سوء استفاده کنند».

رئیس جمهوری فرانسه در این گفتگو کوشش کرد شهروندان فرانسوی را به ضرورت انجام اصلاحات پیشنهادی خود قانع سازد و به برطرف کردن برخی نارضایتی‌ها بپردازد. او که از هنگام انتخاب خود، در ماه مه سال گذشته، به این مقام بندرت در گفتگوهای تلویزیونی حاضر شده بود، یکشنبه آینده نیز در برنامۀ تلویزیونی دیگری شرکت خواهد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.