اتحادیۀ اروپا

رئیس جمهوری فرانسه: سقوط "یورو" به فروپاشی اتحادیۀ اروپا منجر می شود

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه
نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه REUTERS/Philippe Wojazer

نیکلا سارکوزی گفت قارۀ اروپا در گذشته، طی قرون متمادی، در گیر جنگ و خشونت بوده است و این "اتحادیۀ اروپا" ست که صلح را به این قاره بازگردانده است. رئیس جمهوری فرانسه "یورو" را مظهر یا نماد این اتحادیه خواند و گفت سقوط یورو سقوط و انفجار اتحادیۀ اروپا خواهد بود. 

تبلیغ بازرگانی

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، امروز در کنفرانس سران اتحادیۀ اروپا خواستار آن شد که این اتحادیه درراستای ایجاد "همگرائی در سیاست اقتصادی" و "به وجود آوردن دولت اقتصادی منطقۀ یورو" (در برگیرندۀ کشورهائی که یورو واحد پولی آن هاست) سریع تر گام بردارد.
رئیس جمهوری فرانسه پس از یادآوری این مطلب که در حال حاضر نیز یک همگرائی در بودجه، یک "پیمان ثبات" و امکان مجازات دولت های بی اعتنا به تعهدات آن ها در درون اتحادیۀ اروپا وجود دارد افزود برای زدن مهرتأیید و تأکید بر ضرورت "همگرائی در سیاست های اقتصادی" گام های بیشتر و سریع تری باید برداشت.
از نظر رئیس جمهوری فرانسه که در پایان گردهمائی سران اتحادی اروپا در بروکسل سخن می گفت نخستین هفته های سال آیندۀ میلادی ( سال ٢٠١١) باید به ایجاد "دولت اقتصادی منطقۀ یورو" و تحقق "همگرائی سیاست های اقتصادی" اتحادیۀ اروپا اختصاص یابد.
پیشنهادات سارکوزی در مورد سیاست اقتصادی و دولت اقتصادی منطقۀ یورو در واقع پیشنهادات مشترک او و خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان است.
رئیس جمهوری فرانسه، در بخش دیگری از سخنان خود خروج این کشور از منطقۀ یورو و چشم پوشی از واحد پولی شانزده کشور اتحادیۀ اروپا عملی "صرفاً غیر مسئولانه و غیر قابل پیش بینی" خواند. رئیس جمهوری فرانسه گفت به باور او "پایان" یورو به "فروپاشی" اتحادیۀ اروپا منجر خواهد شد.
سارکوزی گفت قارۀ اروپا در گذشته، طی قرون متمادی، در گیر جنگ و خشونت بوده است و این "اتحادیۀ اروپا" ست که صلح را به این قاره باز گردانده است. رئیس جمهوری فرانسه "یورو" را مظهر یا نماد این اتحادیه خواند و گفت سقوط یورو سقوط و انفجار اتحادیۀ اروپا خواهد بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید