فرانسه/مطبوعات

رئیس جمهوری فرانسه: مبارزه ما با دشمن اصلی فرانسه تروریسم اسلامی است

@fotolia

با دو گردهمایی مُهم این هفته، با فراخوان و به ریاست "امانوئل مکرون"، رئیس جمهوری فرانسه، درواقع دوران پنج ساله ریاست جمهوری وی عملا آغازشد.نخستین نشست این هفته با وزرای کابینه صورت گرفت که درآن رئیس جمهوری رئوس سیاست های مورد نظرخود را به صورت یک راهنمای مسیربرای اعضای دولت تشریح کرد.

تبلیغ بازرگانی

نشست دوم دیروز، سه شنبه 29 ماه اوت، با حضوربیش ازیک صد وشصت تن از سفراوفرستادگان دیپلماتیک فرانسه درسراسر جهان برگزارشد که طی آن "امانوئل مکرون" فرصت یافت تا الویت های دیپلماسی فرانسه را برای انان تشریح نماید.

روزنامه های امروز فرانسه پیرامون متن و حاشیه دو نشست مهم دولت جدید گزارش هایی را انتشارداده اند.

به نوشته روزنامه ها، الویت درالویت، مکرون به گفته خود او مبارزه با تروریسم و همکاری بین المللی دراین زمینه و تلاش برای اصلاح نظام اتحادیه اروپا خواهد بود.

لازم به یاد آوری است که فرانسه بخصوص طی سه سال گذشته بیش ازهرکشوراروپایی از پیامدهای ویرانگرتروریسم اسلامی رنج برده است.

به سخنان امانوئل مکرون درنشست دیپلمات های فرانسه روزگذشته درپاریس بازخواهیم گشت، ولی پیش ازآن به یک خبرکه این روزها درمحافل ورزشی، مالی و سیاسی ازآن بسیارسخن رفته است اشاره می کنیم.

درصفحه اول شماره امروز فیگاروتصویریک جوان فوتبالیست بلند قامت ورزیده نقش بسته است.

مرد جوان رنگین پوستی که کلوپ بسیارپرطرفدارپایتخت "پاریس سن ژرمن" بابت به خدمت گرفتن او 180میلیون دلارهزینه کرده است.

جوان فوتبالیست از این پس سالانه 30 میلیون یورو دستمزد، یا به سخنی دیگر"پایمزد" توپ زدن درزمین های لیگ اول فرانسه، دریافت خواهد کرد. البته ازپرداخت مالیات نیزمعاف خواهد بود.

فیگارودرحاشیه ای براین تصویرمی نویسد: دربازارمکاره فوتبال جهان، با چرخش مالی پنج میلیارد یورو درسال، فرانسه با پرداخت چنین مبلغ هنگفتی میدانداریک رکورد دست نیافتنی شده است.

یک مفسرورزشی فرانسه درمقاله مفصلی درشمارامروز فیگارو می نویسد: تجارت دردنیال فوتبال مانند فواره ایست که هرروز اوج بیشتری می گیرد، دادو ستد چهره های پولسازفوتبال دراین طول تابستان امسال همه رکورهای قبلی را شکست.

رکوردی که یک روی سکه آن حیرانی و روی دیگر آن نگرانی است.

ارقام تجارتی که ناظران و بازیگران دنیای فوتبال درفرانسه را هم خشنود، درعین حال نگران کرده است.

برگردیم به سخنان روز گذشته ی "امانوئل مکرون".

فیگارو می نویسد: رئیس جمهوری روزگذشته بردو الویت مهم دولت خود درسال های پیش رو تاکید کرد.

مبارزه با تروریسم اسلامی و اصلاحات درنظام نامه ی اتحادیه اروپا.

فیگارو می نویسد: "امانوئل مکرون" درمقابل سفرای فرانسه درسراسرجهان بدون پرده پوشی تروریسم اسلامی را عمده ترین دشمن فرانسه نامید.

با ارائه این خط ومشی ، رئیس جمهوری به سفرا اطلاع داد که درماه های اغازین سال 2018 دولت پاریس کنفرانس بین المللی مبارزه با تامین کنندگان منابع مالی تروریسم رابرگزارخواهد کرد.

سرمقاله نویس فیگارو نیز یاداشت سیاسی امروز خود را تحت عنوان "دیپلماسی نبرد" به سخنان روزگذشته رئیس جمهوری اختصاص داده.

سرمقاله نویس فیگارومی نویسد: امانوئل مکرون به همه ی آنانی که درسراسرجهان برای فرانسه می جنگند، دشمن اصلی را نشان داد.

وی گفت دشمن اصلی فرانسه "تروریسم اسلامی است" و تاکید کرد که اولویت دپیلماسی فرانسه درسال های پیش رو نبرد با چنین دشمنی خواهد بود.

سرمقاله نویس فیگارو می نویسد: مهم تراینکه دراین سخنرانی مکرون صفت "اسلامی" را به عنوان دشمن اصلی فرانسه دو بارتکرارکرد.

فیگارو می نویسد: باعث خشنودی است که رئیس جمهوری از واژه درستی برای شناسایی تهدید عمده ی فرانسه استفاده کرده است.

این نوع سخن گفتن همشیه جزو بدیهیات دیپلماسی نبوده است، اما تنها چیزی که می توان با آن موافق نبود این است که چنین توصیفی را رئیس جمهوری شخصی تلقی کرده و گفته است که شخصاً مسئولیت آنرا برعهده می گیرد.

نظرسرمقاله نویس فیگارو این است که اگر همه برآن اذعان دارند که دشمن اصلی فرانسه تروریسم اسلامی است، پس نباید ازسوی رئیس جمهوری مسئولیت آن برعهده گرفته شود، اگردشمن به درستی شناسایی شده مسئولیت آن مال همه ما است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید