در پی برگزاری همه پرسی ناقص و پر حادثۀ روز یکشنبه

رئیس دولت خودگردان کاتالونیا، خواستار اعلام یکجانبۀ استقلال این منطقه از اسپانیا شد

رئیس دولت ایالتی کاتالونیا، «کارل پوئیگدمونت»، یکشنبه شب، پیش از آنکه نتایج رسمی همه پرسی اعلام شود، خواستار جدائی این منطقه از اسپانیا شد و گفت طرح اعلام استقلال را به پارلمان ایالتی تسلیم می‌کند
رئیس دولت ایالتی کاتالونیا، «کارل پوئیگدمونت»، یکشنبه شب، پیش از آنکه نتایج رسمی همه پرسی اعلام شود، خواستار جدائی این منطقه از اسپانیا شد و گفت طرح اعلام استقلال را به پارلمان ایالتی تسلیم می‌کند @Reuters

دولت خود مختار کاتالونیا سحرگاه دوشنبه نتایج همه پرسی نیمه برگزارشده در این ایالت شمال شرقی اسپانیا را اعلام کرد. بر اساس این نتایج، ۹۰ درصد شرکت کنندگان به استقلال رای مثبت داده‌اند. با این حال تنها ۴۲,۳ درصد حائزین حق رای در همه پرسی شرکت کرده‌اند. رئیس دولت ایالتی کاتالونیا، «کارل پوئیگدمونت»، یکشنبه شب، پیش از آنکه نتایج رسمی همه پرسی اعلام شود، خواستار جدائی این منطقه از اسپانیا شد و گفت طرح اعلام استقلال را به پارلمان ایالتی تسلیم می‌کند.  

تبلیغ بازرگانی

رئیس دولت خودگردان کاتالونیا، کارل پوئیگدمونت، و نخست وزیر اسپانیا، ماریانو راخوی، هر یک نتیجۀ مورد نظر خود را از همه پرسی نیمه برگزار شدۀ روز گذشته در بارۀ استقلال منطقۀ کاتالونیا اعلام داشت. کارل پوئیگدمونت، با اشاره به رویدادهای روز یکشنبه و عملیات دولت مرکزی در جلوگیری از برگزاری همه پرسی، استقلال را تنها راه موجود در برابر کاتالونیا دانست. ماریانو راخوی نیز با اشاره به اقدامات دولت، گفت «هیچگونه همه پرسی در کاتالونیا انجام نگرفته است».

پافشاری جدائی طلبان کاتالونیا و اقدامات شبه کماندوئی آنان در انتقال صندوق های رای و سرسختی دولت اسپانیا و عملیات شدید پلیس برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی، روز  یکشنبه، به درگیری های گسترده وخشونت بار کشیده شد. حداقل ۹۰ نفر در این حوادث زخمی شدند. زور آزمائی روز گذشته شکاف میان دولت مرکزی و استقلال طلبان کاتالونیا را بیشتر کرد. دولت ماریانو راخوی که در ابتدا با ابزارهای حقوقی به مقابله با برگزاری همه پرسی برخاسته بود، در برابر عزم قاطعِ جدائی طلبان به خشونت روی آورد و جدائی طلبان نیز که در آغاز همه پرسی را وسیله‌ای برای فشار بر مادرید برای گسترش و تحکیم اختیارات دولت ایالتی تلقی می کردند، بسوی اعلام استقلال یکجانبه رانده شدند.

کلیۀ کارشناسان اسپانیا پیش از رویدادهای اخیر بر این عقیده بودند که در صورت برگزاری یک همه پرسی قانونی و مورد تائید دولت مرکزی، احتمال پیروزی استقلال طلبان بسیار ضعیف بود. سیاست آشتی ناپذیرِ دولت ماریانو راخوی بر همین واقعیّت استوار بود. با این حال، بگفتۀ همین منابع، به اجرا گذاشتن خشونت بار این سیاست می‌تواند به تغییر افکار عمومی در کاتالونیا به سود جدائی طلبان منجر شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید