ایران

رئیس دیوان محاسبات ایران: در هزینه ها و درآمد های ایران انضباط وجود ندارد

در ایران، رئیس کل "دیوان محاسبات جمهوری اسلامی" می گوید: کشوردرحال حاضر از فقدان انضباط مالی رنج می برد و در آمدهای کل نظام به صورت متمرکز در یک حوزه جمع نشده است.

تبلیغ بازرگانی

این مقام عالی پولی ایران می افزاید: همه کشورهای مترقی دنیا دارای یک نظام مالی متمرکزهستند و ازیک طریق درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای کشورسیاستگذاری می شود، ولی در کشورما (ایران) شرکت هائی میلیارد ریالی ، شهرداری با هزاران میلیارد درآمد، بنیادهای مختلف با صدها میلیارد درآمد وجود دارد، اما تا کنون این درآمدها در یک سیستم مالی منضبط جمع نشده است.

"عبدالرضا رحمانی فضلی" رئیس دیوان محاسبات در سخنان خود می افزاید: درباره میزان هزینه ها ی واقعی مملکت نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد و نتایج این هزینه ها نیز معلوم نیست .

آیا با دها میلیارد دلار درآمد سالانه و وجود مراکز متعدد قدرت و منابع مالی گوناگون و مستقل می شود به نوعی تعادل در دخل و خرج مملکت دست یافت.
این پرسش را با دکترحسن منصوراستاد اقتصاد و کارشناس امورمالی مطرح کردم.

گفتگو با حسن منصور

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید