لیبی/ایتالیا

رئیس دیپلماسی ایتالیا:"کارقذافی تمام است"

کنفرانس مطبوعاتی فراتینی ورئیس شورای انتقالی لیبی
کنفرانس مطبوعاتی فراتینی ورئیس شورای انتقالی لیبی

درلیبی زدوخوردهای داخلی میان نیروهای طرفدار "معمرقذافی" و مخالفین رژیم این کشورادامه دارد.نیروهای ناتو، طی چند روز گذشته بردامنه حملات خود به مواضع ارتش لیبی درطرابلس افزوده اند.  

تبلیغ بازرگانی

با این حال گزارش ها حاکی است که رهبرلیبی درآستانه فروپاشی رژیم نیز اعلام کرده است، حاضر به ترک لیبی نخواهد بود.
"یاکوپ زومبا" رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که برای گفت و گو با معمرقذافی و متقاعد کردن وی به خروج ازکشوربه طرابلس سفرکرده بود، پس ازبازگشت ازدیدارهای خود باقذافی اعلام داشت که، رهبرلیبی حاضربه ترک کشورنیست، ولی اعلام می دارد که حاضراست برای یافتن راه حلی برای بحران داخلی و اصلاحات اساسی درکشوربا اپوزیسیون همکاری نماید.
به گفته یاکوپ زومبا، سرهنگ قذافی برنظرخود مبنی برماندن در لیبی تاکید کرده است.
دراین حال "فرانکو فراتینی" وزیرامور خارجه ایتالیا امروز باردیگر تاکید کرد که "کارمعمرقذافی درلیبی تمام است".
فراتینی که دریک کنفرانس مطبوعاتی با رئیس شورای انتقالی لیبی دربنغازی سخن می گفت، تاکید کرد که قذافی دیگر جائی در لیبی ندارد و کاررژیم وی تمام شده است.
وزیرامورخارجه ایتالیا افزود: نزدیکان قذافی نیزبه این نتیجه رسیده اند که باید ازوی فاصله بگیرند، کشورهای بزرگ صنعتی حکومت وی را پایان یافته می دانند و وی درحال حاضر ازهیچگونه حمایت بین المللی برخوردارنیست، لذا باید برود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید