ایران

رئیس سازمان انرژی اتمی از گشایش‌هائی در پرونده هسته‌ای خبر داد

Reuters

صالحی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای نشریه گاردین مبنی بر اینکه روحانی قصد دارد سایت فردو را تعطیل کند، پاسخ داد که "بعید می دانم چنین چیزی مطرح شده باشد".

تبلیغ بازرگانی

علی اکبر صالحی امروز به خبرنگاران اطمینان داد که "در ماههای آینده شاهد ایجاد گشایش هائی" در پرونده هسته ای ایران خواهیم بود. او تاکید کرد که نسبت به فرایندی که برای حل موضوع هسته ای شروع شده است "بسیار امیدوار" است و انتظار دارد که در "ماههای آینده" شاهد آغاز فرایند برون رفت از موضوع هسته ای باشیم.
صالحی در این گفتگو با خبرنگاران اعتراف کرد که با حضور در اجلاس سالانه سازمان انرژی اتمی متوجه شده است که "فضای بسیار مثبتی در آن حاکم بود"
او همچنین تاکید کرد که این فضای مثبت" نسبت به گذشته قابل قیاس نبود."
صالحی در این گفتگو مدعی شد که از "هفت هشت ماه پیش"، یعنی چند ماه پیش از انتخابات اطلاعاتی در اختیار داشته است و نشانه هائی را می دیده است که او را "مطمئن" میکرده اند که سال 92 سال بسیار خوبی در موضوع هسته ای خواهد بود. او توضیح نداد که این نشانه ها چه بوده اند و آنها را کجا مشاهده کرده است.
صالحی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای نشریه گاردین مبنی بر اینکه روحانی قصد دارد سایت فردو را تعطیل کند، پاسخ داد که "بعید می دانم چنین چیزی مطرح شده باشد."
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید