ایران/ مجاهدین‌خلق/ آمریکا

رئیس قوۀ قضاییه: برخی اعضای دولت آمریکا با سازمان مجاهدین خلق هم‌پیمان شده‌اند

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه MEHR

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، در انتقاد از آمریکا و هم‌پیمانانش گفت، قابل قبول نیست که این کشورها از یک سو ادعای مبارزه با تروریسم را دارند و از سوی دیگر از سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می‌کنند.

تبلیغ بازرگانی

روز دوشنبه ۵ شهریور/ ٢٧ اوت، آیت‌الله صادق لاریجانی در جلسه‌ای با مسئولان عالی قضایی، با اشاره به «جنایات دهۀ شصت» و سازمان مجاهدین خلق ایران گفت که «همان قاتلان، امروز در دامان کشور‌های سلطه‌گر و در رأس آنها آمریکا آرمیده‌اند و به کمک این کشور و البته انگلیس و فرانسه، از لیست گروه‌های تروریستی خارج شده اند». او افزود: «دوگانگی رفتار این کشور‌ها قابل هضم نیست و هیچکس نمی‌پذیرد که این کشور‌ها به ظاهر از عملیات علیه تروریسم سخن می‌گویند و از سوی دیگر تروریست‌ها را در آغوش می‌گیرند و آنها را مورد حمایت مالی و سیاسی قرار می‌دهند».

رئیس قوه قضاییه به نزدیکی جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: «امروز همه شاهد هستند که افراد حاضر در هیئت حاکمه آمریکا، چگونه برای ازبین بردن عظیم‌ترین انقلاب مردمی جهان در زمان حاضر، با تروریست‌ها هم پیمان شده اند».

شرایط کمرشکن برای مردم
رئیس قوه قضاییه سپس دربارۀ وضعیت داخلی کشور گفت که شرایط برای مردم «کمرشکن» شده و افزود: «ما نمی‌گوییم که همه مشکلات ناشی از تصمیمات دولت است، اما تردید هم نداریم که تدبیر، رکن اساسی کار دولت است و بسیاری از مشکلات ناشی از سوءتدبیر‌ها است». او ضمن تشکر از حسن روحانی و قوۀ مجریه، از دولت خواست که «به مقابله مدبرانه با تحریم بپردازند». به گفتۀ او «امروز دلار‌ها و سایر ارز‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی است، نباید صرف امور غیرضرور شود».

لاریجانی همچنین در ارتباط با فساد، به انتقادها علیه قوه قضاییه پاسخ داد و گفت که در شرایطی که «به واسطه برخی سودجویی‌ها، اعتماد مردم مخدوش شده»، برخی کسانی که «خود سال‌ها در بالاترین مناصب کشور مسئولیت داشته‌اند و امروز باید بزرگترین پاسخگوی شرایط فعلی باشند، فضا را آماده موج‌سواری دیده‌اند و چهره مخالف و اپوزیسیون به خود گرفته اند».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید