کره جنوبی/سامسونگ

رئیس و گرداننده امپراتوری تجاری سامسونگ به ۵ سال زندان محکوم شد

دادگاهی در کره جنوبی، لی جائه یونگ، گرداننده اصلی و رئیس اجرایی امپراتوری تجاری سامسونگ را به اتهام ارتشاء و سایر اتهامات فساد مالی مجرم شناخت و او را به ۵ سال زندان محکوم کرد. صدور حکم محکومیت لی جائه یونگ فرزند میلیاردر و رئیس بیمار این شرکت، ضربه ای بسیار جدی به اعتبار شرکت بزرگ سامسونگ، بزرگترین تولید کننده تلفن های همراه هوشمند جهان و بزرگترین شرکت خانوادگی کره جنوبی به شمار می رود.

تبلیغ بازرگانی

این پرونده که به"محاکمه قرن" معروف شده بود، طی ماه ها رسانه های کره جنوبی را درگیر خود کرده بود. این پرونده همچنین در ارتباط با بخشی از رسوایی سیاسی ای بود که موجب برکناری و محاکمه پارک گئون هی، رئیس جمهور سابق کره جنوبی شده است.

لی در مورد اتهام پرداخت رشوه به خانم پارک در قبال حمایت دولت کره جنوبی از یک ادغام جنجالی و کمک به وی برای تحکیم حکمرانی اش بر شرکت سامسونگ مجرم شناخته شده است. لی 49 ساله در غیاب پدر بیمارش، گرداننده اصلی امپراتور تجاری سامسونگ بوده است. آقای جائه یونگ، رئیس سامسونگ به دنبال حمله قلبی درسال 2014 عملا خانه نشین شد و اختیار اداره شرکت را به پسرش واگذار کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید