رابرت موگابه کنترل زیمبابوه را به نفع نظامیان از دست داد

ژنرال "سیبوسیسو مویو"  از فرماندهان ارتش زیمبابوه
ژنرال "سیبوسیسو مویو" از فرماندهان ارتش زیمبابوه ZBC/REUTERS

ارتش زیمبابوه امروز واحدهای نظامی خود را در خیابان های پایتخت مستقر کرد و گفت که هدف آن از این اقدام از میان بردن "اطرافیان جنایتکار" رئیس جمهوری این کشور رابرت موگابه است که از سال ۱٩۸۰ قدرت مطلق را در این کشور در دست دارد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه زره پوش های ارتش از صبح امروز چهارشنبه پانزدهم نوامبر در ورودی های پارلمان، دفتر حزب در قدرت و همچنین ساختمان جلسات رئیس جمهوری و هیئت دولت مستقر شدند. ساعاتی پیشتر یک افسر ارشد ارتش زیمبابوه در پیامی تلویزیونی اظهار داشت که هدف از استقرار نیروهای نظامی در خیابان های پایتخت از بین بردن اطرافیان جنایتکار رئیس جمهوری است و ارتش به هیچ عنوان قصد کودتا ندارد.

اقدام ارتش با بحران جاری میان رابرت موگابه و فرماندۀ ارتش زیمبابوه همزمان است. هفتۀ گذشته رابرت موگابه معاون خود، "امرسون مانگاگوا" را برکنار کرد و همین منشا تنش میان رئیس جمهوری و فرماندۀ ارتش بوده است. با این حال، یک افسر ارشد ارتش زیمبابوه، ژنرال "سیبوسیسو مویو" در پیامی تلویزیونی تأکید کرده است که ارتش قصد سرنگون کردن حکومت را ندارد. او در عباراتی کلی گفته است که اقدام ارتش اطرافیان تبهکار رئیس جمهوری را نشانه گرفته اند و پس از انجام این مأموریت وضعیت به حال عادی بازخواهد گشت.

با این حال، خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی نوشت که نیمه شب دیشب در اطراف سکونتگاه خصوصی رئیس جمهوری صدای تیراندازی های شدیدی به گوش رسیده است.

ژنرال "سیبوسیسو مویو" در پیام تلویزیونی اش تصریح کرد که رئیس جمهوری و خانواده اش در سلامت کامل هستند و امنیت آنها تأمین شده است. اقدام ارتش زیمبابوه چالش بزرگی برای رابرت موگابه رهبر ٩٣ سالۀ این کشور است که مهمترین بنیان حکومتش تاکنون نیروهای نظامی بوده است.

دوشنبه گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش زیمبابوه ژنرال "کنستانتینو شیونگا" علناً رابرت موگابه را به دلیل برکناری معاونش مورد انتقاد قرار داد. او هشدار داده بود که اگر پاکسازی درون حزبی خاتمه نیابد، ارتش دست به اقدام خواهد زد. با این حال، حزب رئیس جمهوری سه شنبه رئیس ستاد مشترک ارتش زیمبابوه را به خیانت متهم کرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش زیمبابوه و معاون رئیس جمهوری این کشور پیوندهای نزدیکی با دستگاه های امنیتی دارند و از چهره های اصلی مبارزه برای استقلال زیمبابوه به شمار می روند. سکوت دولت پس از استقرار نیروهای نظامی در خیابان های پایتخت گویای این است که رابرت موگابه کنترل امور را از دست داده است.

معاون پیشین رئیس جمهوری زیمبابوه پس از یک زورآزمایی با گرس موگابه، همسر رابرت موگابه، از سوی رئیس جمهوری برکنار شد و سپس از کشور گریخت. او گرس موگابه را متهم کرده که قصد دارد او را زندانی کرده و سپس از بین ببرد. پس از برکناری معاون رئیس جمهوری، همسر رابرت موگابه در وضعیت ایده آلی برای جانشینی همسرش قرار گرفته بود.

موگابه از ٣٧ سال پیش بر زیمبابوه حکومت می کند. در دورۀ زمامداری او زیمبابوه وارد دورۀ طولانی از فقر و بحران های اقتصادی و مالی و همچنین بیکاری گسترده شد. موگابه برغم کهولت سن و بیماری بار دیگر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ٢۰۱۸ کرده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید