افغانستان

رابطۀ حقوقی جنگ و مشروعیت

متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

درزمان جنگ مجاهدین برضد نیروهای روسی، موفقیت های نظامی آنان روی مشروعیت شان اثر داشت ولی امروز، اگرچه طالبان بعد از هشت سال، هنوز هم به جنگ برضد نیرو های خارجی ادامه میدهند، به نظر می آید که این تداوم مشروعیتی به آنان نمیبخشد.

تبلیغ بازرگانی

راه معمولی کسب مشروعیت دموکراتیک بر اساس انتخابات و با مراجعه به آرای عامه است. ولی مشروعیت های غیر دموکراتیک، اعم از سنتی و دینی و غیره، هم وجود دارد و یکی از راه های سنتی کسب مشروعیت، پیروزی در جنگ ها و انقلاب ها میباشد. ولی تداوم این مشروعیت در جوامع دموکراتیک، باز هم احتیاج به رای مردم دارد. برای بررسی ارتباط حقوقی میان جنگ و مشروعیت، گفتگویی داریم با آقای طاهرهاشمی، استاد حقوق.

آقای هاشمی تفاوت عمده ای میان جنگ مردم افغانستان بر ضد روس و جنگ طالبان بر ضد نیروهای ائتلاف میبیند. به نظر آقای هاشمی، طالبان پشتیبانی مردم را ندارند و چون امروز در افغانستان نظام دموکراتیک، بر اساس انتخابات بوجود آمده است، هر نیروی که میخواهد در قدرت شرکت کند و یا قدرت را بدست بیاورد، باید در انتخابات شرکت کند.

گفتگو با طاهر هاشمی، استاد حقوق

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید