RFI

رادیو بین المللی فرانسه را روی موبایل گوش کنید

K1/rfi Persan

برنامه های رادیو بین المللی فرانسه –RFI- به سیزده زبان درسراسرجهان قابل دریافت است.می توانید این برنامه ها را روی تلفن موبایل، به کمک برنامۀ ویژۀ MCD-RFI (رادیو بین المللی فرانسه و رادیو مونت کارلو) گوش کنید.

تبلیغ بازرگانی

دسترسی به این برنامه از چند راه امکان پذیر است:

  • Apple Store
  • Android Market
  • به ویژه برای تلفن های نوکیا -OVI 
  • Windows Market

این برنامه تا چند ماه دیگر برای تلفن های سامسونگ که از سیستم BADA استفاده می کنند نیز دردسترس خواهد بود.

اگر نمی توانید از راه های مذکور برنامۀ لازم رادریافت کنید، با تلفن موبایل خود به این آدرس رجوع کنید:
http://m.rfi.mobiclip.com
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید