راست افراطی پویش انتخابات مقدماتی راست فرانسه را رقم می‌زند

دور اوّل انتخابات مقدماتی احزاب راست و راست میانۀ فرانسه برای تعیین نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، یکشنبه بیست نوامبر برگزار می شود. در این دور، هفت داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می کنند و دو داوطلب دارندۀ بیشترین آرا به دور دوّم انتخابات در یکشنبه بیست و هفتم نوامبر راه خواهند یافت. در سرزمین های ماوراءبحار فرانسه، هر دو انتخابات یک روز جلوتر یعنی شنبه نوزدهم نوامبر و سپس شنبه بیست وششم نوامبر برگزار می شوند.

تبلیغ بازرگانی

اگر چه هدف از برگزاری این انتخابات تعیین نامزد احزاب راست فرانسه است، اما، شرکت در رأی دهی برای همۀ شهروندان فرانسوی، صرف نظر از عقاید و گرایشات سیاسی شان، آزاد است.

سه شرط شرکت در این انتخابات عبارتند از اینکه رأی دهندگان باید در فهرست انتخاباتی ثبت نام کرده باشند و در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠١٧ به حداقل سن رأی دهی یعنی ١٨ سال تمام رسیده باشند. رأی دهندگان همچنین باید در دو انتخابات مقدماتی مبلغ ٢ یورو نیز بپردازند. این مبلغ صرف تأمین هزینۀ برگزاری انتخابات می شود.

بر اساس نظرسنجی ها، آلن ژوپه، نخست وزیر پیشین فرانسه، با کسب ٣٦ درصد آرا همچنان نسبت به رقبای اصلی اش نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری پیشین، و فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین فرانسه، پیشتاز دور اوّل انتخابات مقدماتی است و در دور دوّم همین انتخابات با یکی از دو رقیب اصلی اش، نیکلا سرکوزی یا فرانسوا فیون رقابت خواهد کرد.

بر اساس همین نظرسنجی ها، در دور دوم انتخابات، آلن ژوپه با کسب ٥٧ درصد آرا بر رقیب اولش، نیکلا سرکوزی، پیروز خواهد شد، در حالی که در مقابل فرانسوا فیون شکست خواهد خورد. نظرسنجی ها می گویند که در صورت راه یافتن فرانسوا فیون به جای نیکلا سارکوزی به دور دوّم انتخابات مقدماتی، آلن ژوپه با کسب ۴۶ درصد آرا مغلوب او خواهد شد. مهمترین داو انتخابات مقدماتی احزاب راست و راست میانۀ فرانسه چگونگی مهار حزب راست افراطی این کشور، "جبهۀ ملی"، به رهبری مارین لوپن است.

بر اساس نظرسنجی ها حزب راست افراطی فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ٢۰۱۷ حضور خواهد داشت و برای اولین بار پیروزی رهبر آن، مارین لوپن، در این انتخابات بیش از یک احتمال به نظر می رسد. این احتمال به ویژه پس از موفقیت راست پوپولیستی در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا و نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قوّت گرفته است. طی این دو رویداد انتخاباتی گفتارهای مهاجر و مسلمان ستیز به پیروزی راست پوپولیستی منجر شدند.

در واقع، پراکندگی و سردرگمی چپ فرانسه، به ویژه حزب سوسیالیست این کشور در تقویت این احتمال نقش چشم گیری داشته است. به همین خاطر هر یک از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در میان احزاب راست و راست میانۀ این کشور مدعی هستند که بیشترین بخت را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن مارین لوپن، دارند. با این سخن آنان اعتراف می کنند که پویش یا دینامیزم کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را از این پس گفتار راست افراطی رقم می زند و همین بر گفتار راست سنتی فرانسه – شعارها و اهداف آن – اثر گذارده است.

داده های آماری بر این دینامیزم گواهی می دهند. بر اساس نتایج انتخابات محلی سال ٢٠١٥ احزاب راست و راست میانۀ فرانسه ١ میلیون و ٧٠٠ هزار رأی از دست دادند، در حالی که راست افراطی فرانسه در همین انتخابات بیش از ٣ میلیون بر آرای خود افزود. در انتخابات پارلمان اروپا، راست و راست میانۀ فرانسه با کسب حدود ٧ میلیون رأی (یعنی ٣٦٫٧ درصد آرای عمومی) بدترین نتیجه را به نام خود ثبت کردند. در فاصلۀ سال های ٢٠١٠-٢٠٠٤ راست و راست میانۀ فرانسه در انتخابات مناطق بیش از ٤ میلیون رأی از دست دادند. آرای آنها در انتخابات سال ٢٠١٥ به میزان ٥ درصد نسبت به سال ٢٠٠٤ کاهش یافت. نتیجه اینکه راست و راست میانۀ فرانسه برغم فروپاشی احزاب چپ فرانسه موفق نشدند از پیشروی راست افراطی جلوگیری کنند.

به همین دلیل، نیکلا سارکوزی می کوشد هر چه بیشتر خود را به ویژه در زمینۀ مسائل امنیتی و مسئلۀ مهاجران به گفتار راست افراطی نزدیک کند. از نگاه رییس جمهوری پیشین فرانسه چنین رویکرد انتخاباتی از پیوستن رأی دهندگان سنتی احزاب لیبرال به حزب "جبهۀ ملی" جلوگیری می کند. سارکوزی خود را نمایندۀ "اکثریت خاموش" می خواند که، به گفتۀ او، شدیداً نگران از خطر اسلامگرایی، خشونت و تروریسم است. در انتخابات جاری، نیکلا سارکوزی همان روشی را دنبال می کند که به پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٧ منجر شد. وی معتقد است که موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحت راهبرد او را در کارزار انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تصدیق می کند.

با این حال، به نظر رقیب وی، آلن ژوپه، راهبرد نیکلا سارکوزی خطا است و همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢ به شکست او منجر خواهد شد. به گمان ژوپه، سارکوزی با راهبرد نزدیکی به گفتار "جبهۀ ملی" فرانسه تنها به گفتار و شعارهای راست افراطی، حقانیت می بخشد. آلن ژوپه سپس تأکید می کند که راهبرد سارکوزی خطا است، زیرا، "رأی دهندگان همواره اصل را به کپی ترجیح می دهند." ژوپه که بر اساس نظرسنجی ها پیشتاز انتخابات مقدماتی احزاب راست و راست میانه است، خود را تنها نامزدی می‌داند که قادر است برای جلوگیری از پیشروی راست افراطی، اکثریت رأی دهندگان راست سنتی و چپ فرانسه را به خود جلب کند.

نظرسنجی ها پیش بینی می کنند که آلن ژوپه تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٧ است که می تواند از همان دور اول آرای بیشتری از مارین لوپن کسب کند و در دور دوم انتخابات او را با اختلاف ٣٠ تا ٤٠ درصد آرا شکست دهد. سایر نامزدهای راست لیبرال از جمله نیکلا سارکوزی از همان دور اوّل انتخابات آرای بمراتب کمتری از مارین لوپن کسب خواهند کرد. آلن ژوپه می کوشد از این برتری به سود خود در انتخابات مقدماتی احزاب راست و راست میانۀ فرانسه نهایت بهره برداری را کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید