افغانستان / سیاسی

کمیسیون مستقل انتخابات در انتظار نامزدان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا کنون بیش از ۵٠ نامزد احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته های اطلاعاتی را بدست اورده اند اما تا کنون فقط یک تن برای ثبت نام نامزدی خود به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کرده است.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس قانون انتخابات افغانستان، نامزدان برای ثبت نام باید علاوه از حمایت رسمی یکصد هزار رای دهنده احتمالی از بیست ولایت این کشور، مبلغ نزدیک به بیست هزار دلار را به کمیسیون انتخابات تحویل دهند.

اگرچه این شرایط تا حدودی برای نامزدان دشوار به نظر میرسد اما کارشناسان چانه زنی های سیاسی پشت پرده برای تشکیل تیم های نیرومند انتخاباتی را دلیل اصلی خلوت بودن راهرو های محل ثبت نام نامزدان میدانند.

گفتگو با محمد علی رضوانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی

محمد علی رضوانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی در افغانستان می گوید تیمهای انتخاباتی که قرار است در انتخابات شرکت کنند تا کنون نتوانسته اند در مورد تکت/ ترکیب نامزدان انتخاباتی خود به توافق برسند.

وی در ادامه می گوید : « در همین روزها و شب ها، صحبتها و چانه زنی های بسیار فشرده، سنگین و نفس گیر وجود دارد تا آنان ( نامزدان ) بتوانند با محور های قدرتمند تر قومی، از چهره ها و شخصیت هایی که فکر می کنند تاثیر گذارهستند، در تیم خود دعوت بکنند و با آنها به انتخابات بروند.»

محمد علی رضوانی معتقد است سه محور اصلی برای رقابتهای انتخاباتی در حال شکل گرفتن هستند که در یکی از آنها، اپوزیسیون دولت افغانستان بدور داکتر عبدالله عبدالله، گردهم آمده است.

در محور دوم از احتمال حمایت حامد کرزی و دولت افغانستان از داکتر زلمی رسول، وزیر خارجه سخن زده میشود و در محور سوم هم تکنوکراتهایی مانند اشرف غنی احمد زی، علی احمد جلالی و زلمی خلیلزاد مطرح شده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید