دسترسی به محتوای اصلی
جهان، خاورمیانه، ایران

راهپیمایی هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ایران

هواداران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران که هسته اصلی آن را سازمان مجاهدین خلق تشکیل می دهد، روز جمعه ۹ فوریه / ۱۹ بهمن در پاریس راهپیمایی کردند.
هواداران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران که هسته اصلی آن را سازمان مجاهدین خلق تشکیل می دهد، روز جمعه ۹ فوریه / ۱۹ بهمن در پاریس راهپیمایی کردند. REUTERS/Benoit Tessier
۲ دقیقه

اشخاص و گروههای سیاسی مختلف در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ایران با برپایی راهپیمایی یا صدور بیانیه بار دیگر بر مخالفت خود با جمهوری اسلامی ایران ﺗﺄکید کردند، از جمله هواداران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران که هسته اصلی آن را سازمان مجاهدین خلق تشکیل می دهد، روز جمعه ۹ فوریه / ۱۹ بهمن در پاریس راهپیمایی کردند.

تبلیغ بازرگانی

با نزدیک شدن چهلمین سالگرد انقلاب در ایران، هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه ۹ فوریه / ۱۹ بهمن تحت مراقبتهای امنیتی شدید در پاریس راهپیمایی کردند و برای خاتمه بخشیدن به حکومت دینی در ایران و پروژه های موشکی آن فراخوان دادند.

سیاستمداران پیشین و کنونی فرانسه، تعداد بسیاری از نمایندگان پارلمان و ﻣقامات سابق آمریکایی و اروپایی و نخست وزیر سابق الجزایر از جمله کسانی بودند که به تظاهرکنندگان پیوستند. برخی از آنها پیش از آغاز راهپیمایی سخنرانی کردند.

تظاهر کنندگان پرچم ایران و عکس های مسعود رجوی و مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران را در دست گرفته بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.