ایران

راهکار افزایش اشتغال در ایران، تنها در اصلاح قانون کار نیست – گفتگو با بهروز قزلباش

تصویر تزئینی
تصویر تزئینی

در گفتگوئی با بهروز قزلباش روزنامه نگار مقیم تهران، وی عقیده دارد که دولت فکر می کند که با باز گذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران، می تواند رونقی به بازار اشتغال بدهد. بعقیده او این کار ممکن است اندکی به بهبود اشتغال کمک کند اما بهر حال تلقی جامعه کارگری این است که این بزیان کارگران خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

 در حالیکه پس از ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس، که توسط وزارت کار انجام گرفت، اعتراضات زیادی از سوی محافل کارگری علیه این لایحه آغاز شده و حتی هر روز گسترش بیشتری یافته است، تظاهرات امروز کارگران وابسته به خانه کارگر به انتشار قطع نامه ای انجامید که خواهان باز پس گیری این لایحه شده است.

بهروز قزلباش معتقد است که الان قانون کار ما فقط از حفظ اشتغال موجود دفاع می کند. در حالی که مجلس برای بررسی این لایحه باید موضوع تعادل در عرضه و تقاضای اشتغال را ملاک داوری خود قرار خود قرار دهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید