ایران

راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد شیشه درتمام استانهای ایران

همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی
همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی

همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی، به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم راه اندازی اولین مرکز اجتماع درمان مدار شیشه گفت: در حال حاضر آسیب های اجتماعی در کشور به شدت افزایش یافته، درمان و پیشگیری از اعتیاد با توجه به شدت و انواع مختلف اعتیاد در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد که بر همین اساس نیز برنامه های مختلفی از سوی سازمان بهزیستی در دست اجراست. 

تبلیغ بازرگانی

رئیس سازمان بهزیستی در این راستا افزود: راه اندازی اولین مرکز اجتماع درمان مدار شیشه از سوی یکی از تشکل های غیر دولتی "جمعیت تولد دوباره" انجام شده و از این پس نیز همکاریهای زیادی با تشکل های مختلف در مورد اعتیاد و درمان آن انجام خواهیم داد.
همایون هاشمی گفت : اطلاع رسانی خانواده ها در مورد اعتیاد و انواع آن و همچنین پیشگیری از این آسیب خطرناک یکی از موارد مهمی است که تشکلهای غیر دولتی باید به آن تاکید داشته باشند
وی همچنین از گسترش کلینیکهای مددکاری طی سال آینده برای درمان اعتیاد خبر داد و گفت : لازم است طی سال آینده در هر یک از استانهای کشور یک مرکز برای درمان خاص شیشه راه اندازی شود.
همایون هاشمی گفت: طی سه ماه آینده در کشور اولین مرکز تخصصی ویژه درمان شیشه برای زنان در کشور راه اندازی می شود.
دکتر فرید براتی، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی هم به نوبه خود گفت: طی سال آینده خانه های نیمه راهی برای معتادان در چند استان کشور راه اندازی می شود.
او افزود: " طی سالهای اخیر مصرف مواد محرک در جهان افزایش زیادی داشته که به تبع آن در ایران نیز افزایش یافته و با یک تغییر الگو همراه شده است به همین دلیل درمان مصرف کنندگان به برنامه ریزی و راهکار جدیدی نیاز دارد.
او می گوید : میانگین سنی مصرف کنندگان مواد محرک پایین تر از معتادان دیگر است و مراحل لازم برای درمان شیشه متفاوت و بیشتر از مخدرهای دیگر است. به همین دلیل لازم است که مراکزی ویژه این مواد مخدر محرک در استانهای مختلف راه اندازی شود.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی می افزاید : برای درمان شیشه دارویی وجود ندارد و درمانهای غیر دارویی باید مورد نظر قرار گیرند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید