ایران

راه اندازی ده هزار شورای امر به معروف، با هدف نهی از منکر یا ایجاد ترس در جامعه؟

سردار محمدرضا نقدی، رئیس بسیج مستضعفین ایران
سردار محمدرضا نقدی، رئیس بسیج مستضعفین ایران

رئیس بسیج مستضعفین ایران از راه اندازی بالغ بر ده هزار شورای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد سطح ایران خبر می دهد.

تبلیغ بازرگانی

به گفته سردار نقدی، "امر به معروف و نهی از منکر از واجبات است و اگر این فریضتین مهم در جامعه نهادینه شود تمامی واجبات نیز احیا خواهد شد".
 این مسئول جمهوری اسلامی در ادامه می افزاید "تذکر برای از بین بردن منکرات به تنهائی نمی تواند موثر باشد بلکه باید با برنامه ریزی و اولویت بندی در این زمنیه فعالیت نمائیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه، می گوید : برای درک بهتر اینگونه فعالیتهائی که از سوی نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد باید نگاهی به سیر تحول جمهوری اسلامی انداخت؛ نظام جمهوری اسلامی از یک نیمه دموکراسی آغاز کرده، پس از آن به یک دوره اقتدارگرائی رسیده و در شرایط کنونی، بخشهای مربوط به وجه تمامیت طلبانه ی حکومت در حال تحکیم و تقویت است.
این جامعه شناس معتقد است که امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه جمهوری اسلامی به معنای کنترل اجتماعی بیشتر، دخالت در حوزه خصوصی شهروندان و تسخیر فضای عمومی جامعه است و مسئولین جمهوری اسلامی به ویژه از طریق بسیج سعی دارند این حلقه ها را تنگ تر کنند.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در عین حال تاکید می کند هدف جمهوری اسلامی از راه اندازی چنین شوراهائی، ایجاد ترس و ارعاب در جامعه، به ویژه در شرایطی که به انتخابات مجلس نزدیک می شویم، است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید