رسانه های ترکیه قتل یک خبرنگار ایرانی را در استانبول تأئید کردند

تبلیغ بازرگانی

جراید ترکیه در شماره های امروز خود دوشنبه بیست و پنجم نوامبر نوشتند که یک ایرانی به نام مسعود مولوی که مسئولیت یک شبکۀ خبری مخالف حکومت تهران را برعهده داشت در چهاردهم نوامبر به ضرب گلوله های یک فرد ناشناس در استانبول به قتل رسید. به گفتۀ رسانه های ترکیه مسعود مولوی هدایت یک کانال خبری به نام "جعبۀ سیاه" را در شبکۀ "تلگرام" بر عهده داشت. خود مسعود مولوی گفته بود که با افرادی در داخل سپاه پاسداران تماس دارد. مسعود مولوی ماه ها پیش در یک پیام توئیتری نگرانی خود را از به قتل رسیدن توسط ماموران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید