انگلستان

رسیدگی به وضعیت محلات فقیر نشین انگلستان، تنها راه حفظ آرامش

ساکنین محله "هکنی" در شرق لندن، ضمن محکوم کردن شدید آشوب هایی که از سر گذرانده اند، معتقدند که اگر دولت انگلستان همچنان به مسئله فقر، بیکاری و ناامیدی مسلط بر این محله بی توجه بماند، ناآرامی ها از سر گرفته خواهد شد.

شماری از ساکنان محله هکنی در حال پاک کاری آثار خشونتهای اخیر در این محله
شماری از ساکنان محله هکنی در حال پاک کاری آثار خشونتهای اخیر در این محله Reuters
تبلیغ بازرگانی

لندن پس از گذراندن چهار شب متوالی ناآرامی بی سابقه، بتدریج به وضعیت عادی باز می گردد.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان، امروز نیز مانند سه روز گذشته نشستی فوق العاده با کمیته اضطراری برگزار می کند.
دیوید کامرون که به علت ناآرامی در برخی از شهرهای انگلستان تعطیلات تابستانه را رها کرده به پایتخت برگشته بود، به نیروهای امنیتی اختیار تام داده بود تا از همه امکانات برای مقابله با شورشگران استفاده کنند و با برداشتن روسری و نقاب از چهره آنان، آنها را شناسایی نمایند. مأمورین انتظامی اجازه داشتند و درصورت لزوم برای حفظ آرامش به اسلحه متوسل شوند.
در عین حال، ساکنین محله "هکنی" در شمال لندن، ضمن محکوم کردن شدید آشوب هایی که از سر گذرانده اند، معتقدند که اگر دولت انگلستان همچنان به مسئله فقر، بیکاری و ناامیدی مسلط بر این محله بی توجه بماند، ناآرامی ها از سر گرفته خواهد شد.
"هکنی"، محله فقیرنشین شهر لندن پیش از این نیز در سالهای 1980 شاهد یک طغیان نژادی بود و خشونت و فقر در قالب تسلط باندهای تبهکار در سالهای 1990 نیز این محله را رها نکرده بود. این درحالیست که بحران اقتصادی سالهای اخیر وضعیت این محله را بدتر کرده است.
از این رو برخی از جوانان محله "هکنی" طغیان روزهای اخیر را بهانه ای برای ابراز نارضایتی می دانند و بعضی از آنها خشونت در مقابل نیروی انتظامی را جوابی به تحقیر و کنترل پلیسی ماه های اخیر می بینند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید