افغانستان/ طالبان

رعایت قانون اساسی خط قرمز مردم در مذاکرات صلح با طالبان است

نتایج یک نظرسنجی در افغانستان نشان می‌دهد که مردم صلح را یک نیاز اساسی برای خود می‌دانند، اما حفظ دستاوردهای چهارده سال گذشته و رعایت قانون اساسی خط قرمز مردم در مذاکرات صلح با طالبان است.

تبلیغ بازرگانی

این نظرسنجی از سوی "مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان" با توزیع پرسشنامه میان ١۵٠٠ نفر از افراد بالای ١٨ سال و ساکن ١۵ ولایت افغانستان انجام شده است. اجرای این نظر سنجی شش ماه طول کشید. براساس این نظرسنجی، بیش از ٧٠ درصد پاسخ‌ دهندگان معتقدند که گفتگوهای صلح دولت با طالبان "ناکام" بوده است.

 براساس این نظرسنجی، مهمترین موانع برقراری صلح در افغانستان، دولت ضعیف و فساد گسترده (۳۴ درصد)، طالبان (۲۰ درصد)، قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی (۱۱.۴ درصد)، فقر و بی‌سوادی مردم (۱۱.۲ درصد) و زورمندان محلی و مافیای مواد مخدر (۸.۲ درصد) است.

گفتگو با علی کریمی

علی کریمی، پژوهشگر ارشد "مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان"، در گفت‌وگو با عزیز احمد فرد دربارۀ این نظرسنجی چنین می‌گوید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید