کره شمالی/ حقوق بشر

رفتار ستم‌گرانه حکومت کره شمالی با مردم این کشور

DR

 یک گزارش سازمان ملل در مورد کره شمالی می‌گوید: سیاست‌های حکومت "پیون یانگ"، با بیرحمی توصیف ناپذیری به شهروندان این کشور اعمال می‌شود. 

تبلیغ بازرگانی

 در این گزارش، به سیاست‌های نحوه اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت اشاره شده و گفته شده است که کارشناسانی که پس از یک سال تحقیق این گزارش را تهیه کرده‌اند توضیح داده اند که شدت و گستردگی خشونت سازمان یافته به حدی است که به عقیده آنها، دنیا باید برای مقابله با آن دست به اقدام بزند.

یک زن کره ای به تهیه کنندگان گزارش گفته است که حکومتیان او را مجبورکرده‌اند به دست خود نوزادش را در آب خفه کند.

گزارش نشان می دهد که عده ای از کودکان از بدو تولد زندانی و به آنها گرسنگی داده شده است.

گزارش تهیه شده قرار است شواهدی از سیاست سراسری کنترل جمعیت از طریق ارعاب را ارائه کند که توسط دولت "پیون یانگ" به کار گرفته می‌شود.
گزارش با مصاحبه با ده‌ها تن از فراریان کره شمالی که به خارج آمده اند انجام گرفته است. کره شمالی به گروه تحقیقاتی سازمان ملل اجازه بررسی در داخل کشور را نداده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید