ایران

رفسنجانی سیاست تحریک آمیز اتمی را مورد انتقاد قرار داد

 رفسنجانی در این سخنرانی از جمله به نحوه شکل گیری دانش صلح آمیز هسته ای اشاره کرد و مدعی شد که این دانش نوین در دولت زمان دفاع مقدس و پس از آن هم وجود داشته است، اما به لحاظ "روابط خوب با سایر کشور ها و جلب اعتماد بین المللی" و نیز نظارت آژانس انرژی اتمی، بدون سر و صدا به رشد خود ادامه داد

تبلیغ بازرگانی

 هاشمی رفسنجانی امروز در دیدار با جمعی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، "تعاملات خارجی" را لازمه پیشرفت جمهوری اسلامی تعریف کرد. او ضمن تاکید بر اصول ، "پرهیز از دشمن تراشی در دنیا و منطقه" را رمز پیروزی تعاملات خارجی دانست. رفسنجانی در این سخنرانی از جمله به نحوه شکل گیری دانش صلح آمیز هسته ای اشاره کرد و مدعی شد که این دانش نوین در دولت زمان دفاع مقدس و پس از آن هم وجود داشته است، اما به لحاظ " روابط خوب با سایر کشور ها و جلب اعتماد بین المللی " و نیز نظارت آژانس انرژی اتمی، بدون سر و صدا به رشد خود ادامه داد.
بنظر می رسد اینک که طراحان سیاست هسته ای کشور هم پس از سالها ایجاد سرو صدا و ناتوانی در جلب اعتماد بین المللی سرانجام تصمیم به تعامل گرفته اند، هاشمی رفسنجانی با استفاده از فرصت، به شنوندگان خود یادآوری می کند که در زمان حاکمیت او با اتخاذ سیاست جلب اعتماد بین المللی ، "بدون سر و صدا" دانش هسته ای به رشد خود ادامه می داده است.
هاشمی در این دیدار ،بیش از یکبار به پدیده افراط گری اعتراض کرد و البته بدون آوردن نام مصباح یزدی، که اینک رهبری یکی از تند رو ترین جناح های موسوم به اصولگرا را در دست دارد، یادآور شد کسانی که اعتقادی به مبارزه با شاه نداشتند، و یا آنرا بی فایده و غیر ضروری بر میشمردند، امروز مستقیم و یا غیر مستقیم هدایت برخی گرو ههای افراطی و تند رو را در دست گرفته اند و برای کشور راه حل تجویز می کنند.
هاشمی خطاب به دانشجویان افراطی گری را بباد انتقاد گرفت و گفت همیشه مشی اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط انقلاب را به پیش برده است.
وی دانشجویان علوم سیاسی را نصیحت کرد که همواره "پذیرش حق مردم" را پیشه خود سازند، اعتدال را رعایت کنند و از افراط بپرهیزند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید