ایران/ فساد

رفسنجانی: کشور ناامن می‌شود اگر خواسته‌های حداقل مردم تأمین نشود

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام،  استمرار امنیت در ایران را به رفع تحریم‌ها و تأمین نیازهای حداقل مردم ایران مشروط دانست.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استمرار امنیت در ایران را به رفع تحریم‌ها و تأمین نیازهای حداقل مردم ایران مشروط دانست.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که اگر خواسته‌های حداقلی مردم تأمین نشود، امنیت کشور به هم می ریزد و "دشمنانی" که در آن طرف مرزهای کشور موضع گرفته‌اند فعال می‌شوند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که این سخنان را امروز دوشنبه ٣٠ شهریور در نشستی در تهران ایراد کرد، خاورمیانه امروز را ناامن ترین منطقۀ جهان توصیف نمود که هنوز به گفتۀ او موجودیت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل "حضور مردم در صحنه" در معرض تهدید قرار نداده است.  

تبلیغ بازرگانی

با این حال، علی اکبر هاشمی رفسنجانی استمرار امنیت در ایران را به رفع تحریم‌ها و تأمین نیازهای حداقل مردم ایران مشروط دانست. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس هشدار داد که برای تأمین نیازهای حداقل مردم در همۀ حوزه ها از جمله در حوزه‌های معیشت و سلامت و بهداشت باید اقدام‌های فوری صورت بپذیرند و نخستین اقدام مهم در این جهت پی‌گیری جدی رفع تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی است.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی اضافه کرد که "قدرت های غربی عجله ای برای برداشتن تحریم ها" علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند، "بنابراین خودمان باید دلمان برای خودمان بسوزد". وی در ادامه گفت: "آدم هایی به اسم انقلاب و اسلام دارند سنگ اندازی می کنند" تا این تحریم ها برچیده نشود.

اگر چه علی اکبر هاشمی رفسنجانی نگفت منظور او از این "آدم ها" دقیقاً کیست، اما، اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهوری ایران، در گفتگویی جداگانه با روزنامۀ "شرق" گفته است: کسانی که از قبل تحریم به رانت‌های مالی دست یافته‌اند مخالف لغو تحریم‌ها هستند. اکبر ترکان نیز خواستار پی گیری جدی نظام اسلامی برای لغو تحریم ها پس از توافقنامۀ اتمی وین شده و افزوده است که هر روز تأخیر در اجرای موافقتنامۀ وین، ١٠٠میلیون دلار ضرر مالی به کشور وارد می آورد. وی به همین خاطر از مجلس شورای اسلامی خواسته است که بعد از رفع مانع کنگرۀ آمریکا در بررسی این موافقتنامه، در اسرع وقت بررسی و تأیید آن را در دستور کار قرار بدهد.
مشاور ارشد رییس جمهوری ایران افزوده است که تحریم ها فسادهای مالی گسترده ای در درون نظام اسلامی ایران رقم زده اند که از جمله آثارشان، پدیدۀ بابک زنجانی و حامیانش بوده اند. او گفته است: کسانی به دلیل تحریم ها کاسبی های هنگفت در کشور کرده اند و "هنوز هم از اثرات تحریم ها مشغول کاسبی هستند."

مشاور رییس جمهوری ایران سپس افزوده است که دولت روحانی حرف های زیادی "دربارۀ فساد اقتصادی و بهره گیری عده ای از شرایط تحریم ها" برای گسترش فساد در کشور دارد که در آینده آنها را خواهد گفت. او صریحاً مخالفان لغو تحریم ها در قدرت اسلامی را رانت خواران و فاسدانی دانست که برای‌شان حفظ رانت و امتیازهایشان به مراتب مهم تر از مصالح و منافع نظام و کشور است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید