ایران-ترکیه

رقابت ایران و ترکیه برای حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و جهان عرب به کدام سو می رود؟

چندی است که ترکیه با تغییر جهت های استراتژیکی خود پرسش های بسیاری را برانگیخته.

تبلیغ بازرگانی

در آغاز ترکیه می رفت که با میانجیگری برای حل مشکل پرونده اتمی ایران، هم روابط مناسبی با همسایه خودداشته باشد و هم از غرب دور نشود. و علیرغم این که یک استاد دانشگاه میشیگان، محمد ایوب، می گوید آمریکا جلوی موفقیت این میانجیگری را که می رفت به ثمر برسد گرفته و در آن کارشکنی کرده، بازهم ترکیه موضع عوض کرد و وارد جمع کشورهای مخالف دولت بشار اسد شد. در حالی که چندی پیش از رهبر سوریه حمایت می کرد و ایران که به شدت روی رژیم سوریه یا تنها متحد عربش سرمایه گذاری کرده تا به گفته کارشناسان از این راه به حامی دیگرش، حزب اله لبنان کمک و سلاح برساند، بسیار از این موضع تازه ترکیه ناخشنود شد.
از منصور فرهنگ، کارشناس حقوق بین الملل پرسیدم : این تغییر جهت های سیاسی که به نسبت تحولات در خاورمیانه انجام می گیرد و به عبارت دیگر نان را به نرخ روز خوردن ترکیه و تلاش ایران برای حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و جهان عرب چه دستاوردهائی می تواند برای این کشورها داشته باشد ؟

در پرسشی دیگر این مطرح شد که : طی روزها و هفته های گذشته گفته شده شماری از ایرانیان پولهای خود را از بانکهای امیر نشین های خلیج فارس به بانکهای ترکیه منتقل کرده اند و ترکیه در تلاش است که جای شرکت های خارجی دیگر را که به دنیال اعمال تحریم های تازه ناچار به ترک ایران خواهند شد، بگیرد. آیا ممکن است ترکیه نزدیکی با ناتو و غرب را فدای منافع اقتصادی احتمالی که می تواند در ایران داشته باشد بکند ؟
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید