سوریه / اجلاس وین

رقابت قدرت های محلی و جهانی برای حل مشکل سوریه- گفتگو با علی رضا نوری زاده

علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن
علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن

اجلاس وین، برای حل مسئله سوریه، امروز در حالی آغاز شد، که در کنار کشورهای غربی، روسیه و ایران هم وارد تعاملات سیاسی و نظامی شده اند.

تبلیغ بازرگانی

در اجلاس «وین» که برای حل مشکل سوریه برگزار شده است، علاوه بر ایالات متحده، روسیه و فرانسه، عربستان سعودی و ایران هم حضور دارند. علاوه بر حضور ایران، که اهمیت سیاسی خاص دارد، در حل این مشکل، نه تنها میان کشورهای غربی و روسیه رقابت است، بلکه در میان خود کشورهای غربی هم رقابت وجود دارد. ولی چه کشوری یا کدام مجموعه ای از کشورها، در حل این مسئله مشروعیت دارند ؟ این سوال را امروز با آقای علی رضا نوری زاده، خبرنگار در لندن در میان گذاشتم.

آقای نوری زاده، بعد از شرح این که این مشکل راه حل نظامی ندارد، میگوید که همچنان، این مشکل را بدون در نظر داشت همه کشور های حاضر، نمیتوان حل کرد. هر یک از این کشور ها به شمول ایران و روسیه، نه تنها در سوریه منافع دارند بلکه حضور نظامی هم دارند. فرانسه به عنوان کشوری که در گذشته حامی سوریه و لبنان بود، هم حق دارد در حل این مشکل حضور داشته باشد.

در مورد شخص بشار اسد، به نظر میاید که با کنار رفتن او کم و بیش همه موافق هستند. مشکل تنها بر سر این است که چه زمانی باید او به کارش پایان بدهد. در این مورد آقای نوری زاده میگوید که پیشنهاد ایران که گفته است بشار اسد تا سال ۲۰۲۱ بر سر قدرت بماند واقع بینانه نیست. ولی پیشنهاد روس ها که میگویند تا یک سال یا یک سال و نیم دیگر، بشار اسد از حکومت دست بردارد، میتواند موجه باشد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید