ایران/انتخابات

رقابت میان روحانی و رئیسی به ایجاد فضای دو قطبی کمک نخواهد کرد-گفتگو با حسن شریعتمداری

حسن شریعتمداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان
حسن شریعتمداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان

در گفتگوئی با حسن شریعتمداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان وی می گوید فاصله اخلاقی میان دولت اقای روحانی با رئیسی چندان زیاد نیست که میان این دو حالت دو قطبی ایجاد کند. برای این که وزیر دادگستری روحانی -یعنی اقای پور محمدی- هم از همین حلقه جنایت مدرسه حقانی است.

تبلیغ بازرگانی

در میان مفسران سیاسی کم نیستند کسانی که فکر می کنند انتخاب ابراهیم رئیسی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری به ایجاد فضای دو قطبی در انتخابات خواهد انجامید.

این در حالی است که حسن شریعتمداری معتقد است که با وجود حضور پورمحمدی در کابینه حسن روحانی تفاوت اخلاقی معنی داری میان دو وجود ندارد. او نتیجه میگیرد که انتخابات دو قطبی در این حالت بی معناست.

نکته دیگری که برای دو قطبی شدن انتخابات می تواند مورد توجه قرار گیرد این گمان است که عده ای روحانی را نماینده گشایش بسوی غرب تلقی کنند و عقیده داشته باشند که با وجود رئیسی این گشایش انجام نمی گیرد و برجام به نتیجه نمی رسد.

حسن شریعتمداری عقیده دارد که با آمدن اقای ترامپ از یک سو و نزدیکی های اخیر روحانی به پوتین و قراردادهائی که با روسیه بسته شده، چنین تصوری هم برای همگان کم رنگ شده است.

از این تحلیل هم شریعتمداری به این نتیجه میرسد که انتخابات در شرایط رقابت میان این دو نمی تواند دو قطبی شود.
درباره سوابق ابراهیم رئیسی، نظر شریعتمداری این است که از شرایط کاندیداتوری رئیس جمهوری نداشتن سوء پیشینه است. اگر ما دستگاه قضائی مستقلی داشتیم آنها بودند که بر اساس سوء پیشینه ای که آقای رئیسی در ارتکاب جنایت های فراوان دارد باید به ایشان سند عدم سوء پیشینه نمی دادند . او تاکید می کند که احاله این وظیفه به شورای نگهبان درست نیست.

به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید