ایران

رها کردن بیماران و اخلاق حرفه ای

بدنبال رها کردن دوبیماردربیابانهای اطراف تهران، دکترباقرلاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز به این حادثه که دریکی ازبیمارستانهای وابسته به این دانشگاه روی داده است، اشاره نموده و گفته که "آموزش پزشکی و اخلاق حرفه ای به طورجدی نیازمند بازنگری است".

تبلیغ بازرگانی

بدنبال رها کردن دوبیماردربیابانهای اطراف تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که شش تن در این رابطه بازداشت گردیده و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
دو بیمار که یکی ازآنان دچارشکستگی پا، همراه با عفونت و دیگری مبتلا به سوختگی بوده اند، به دلیل نداشتن پول کافی برای ادامه درمانشان، از سوی تعدادی از کاکنان بیمارستان امام خمینی به بیابان های اطراف تهران بردشده و بدون هیچگونه کمکی آنان را به حال خود رها کرده اند.
دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز به این حادثه که در یکی ازبیمارستانهای وابسته به این دانشگاه روی داده است، اشاره نموده و گفته که "آموزش پزشکی و اخلاق حرفه ای به طور جدی نیازمند بازنگری است". وی همچنین گفته که " این حادثه، تلنگری است به ما، تا به کرامت انسانسی و کرامت بیمار توجه بیشتری شود.

درباره این رویداد، گفتگویی انجام داده ایم باحسین باقر زاده فعال حقوق بشر مقیم انگلستان.

گفتگو با حسین باقرزاده

از وی میپرسیم که اخلاق انسانی، تا چه حد باید سقوط کرده باشد تا کارکنان یک بیمارستان دولتی به خود اجازه چنین رفتاری را بدهند؟
حسین باقر زاده میگوید که متأسفانه درایران سطح خدمات عمومی و بهداشتی به حدی است که ما شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.وی میگوید که گزارشات فراوانی ازایران میرسد که بیمارستانها بیماران فاقد پول را برای درمان نمی پذیرند و دراین رابطه تاکنون خیلی ها جان خود را دربرابربیمارستانها ازدست داده اند.
حسین باقرزاده اعتقاد دارد که متأسفانه، ازاینگونه رویدادها درایران فراوان است و این دفعه به دلیل انعکاس آن در رسانه های عمومی قضیه آشکار شده است...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید