افغانستان

رهبر حزب وحدت افغانستان درگذشت

تبلیغ بازرگانی

قربان‌علی عرفانی، رهبر حزب وحدت ملت افغانستان و نماینده مجلس صبح روز پنج شنبه بر اثر بیماری در سن ٧١ سالگی درگذشت.

قربان‌علی عرفانی در دوران جهاد، معاون حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری عبدالعلی مزاری بود.

وی پس از فروپاشی طالبان به سمت مشاور حامد کرزی در امور اقوام منصوب شد.

آقای عرفانی از حامیان عبدالله عبدالله در کارزار انتخابات ریاست جمهوری بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید