روحانی از اقلیت در قدرت خواست جای اکثریت ننشیند

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران ایرنا

حسن روحانی در سخنرانی ای در شهر مشهد انتخابات روز جمعه را انتخاب میان فریب و صداقت توصیف کرد. او مسئولیت رییس جمهوری را خطیر خواند و افزود : از آنجا که رییس جمهوری در عین حال رییس شورای عالی دفاع است با یک تصمیم او می تواند جنگ یا صلح به وقوع بپیوندد.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی تلویحاً حریف اصلی اش، ابراهیم رییسی، را فردی مبتدی و ناآشنا با امور به ویژه با امور خارجی خواند و گفت : چرا سخنی در خصوص سیاست خارجی نمی‌گویید؟ چرا نمی گویید چگونه مناسباتی را می خواهید با جهان و کشورهای خارجی برقرار کنید؟

حسن روحانی ابراهیم رییسی و طرفدارانش را در درون قدرت مدافع بازگشت تحریم ها خواند و افزود که کسانی که توانایی اداره شایستۀ شهر مشهد را ندارند چگونه می خواهند مسئولیت اداره یک کشور را در دست بگیرند.

او با اشاره به پیشینه حجت الاسلام رئیسی در ضدیت با جوانان و هنرمندان و صاحبان فرهنگ کهن ایرانی از جمله فردوسی هشدار داد که رقیب انتخاباتی اش قصد دارد در صورت روی کار آمدن همین روش و تلقی را در سراسر کشور به اجرا بگذارد.

روحانی از رئیسی و طرفدارنش پرسید : چه اقدامی برای حاشیه نشینان کرده اند در حالی که کلیه منابع کشور در دست آنها است؟ رییس جمهوری ایران رییسی و حامیان و اطرافیانش را به تاسیس قدرت های محلی متهم کرد. او در جریان سخنرانی اش از طرفداران خود خواست که علیه امام جمعه مشهد آیت الله احمد علم الهدی که پدر زن ابراهیم رئیسی نیز هست شعار ندهند.

روحانی مخالفانش را در انتخابات پیش رو یک اقلیت خواند و گفت حقوق اقلیت باید محفوظ بماند، اما اقلیت نیز نباید جای اکثریت بنشیند. روحانی بار دیگر از سپاه و بسیج خواست با پیروی از توصیه آیت الله خمینی از شرکت در دسته بندی های سیاسی پرهیز کنند. وی مخالفانش را متهم کرد که با تجهیز اوباش یا به گفته او "چاقوکش ها" قصد ارعاب طرفداران وی را دارند. رییس جمهوری ایران از طرفدارانش خواست که در برابر این تحریکات واکنشی از خود نشان ندهند و پاسخ مخالفان را روز جمعه با حضور گسترده پای صندوق های رأی بدهند.

در واکنش به این سخنان ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه ای تلویحاً حسن روحانی را به به آنچه وی "رقیب هراسی" نامید متهم کرد و مدعی شد که مخالفان وی قصد ایجاد التهاب و ناامنی در جریان انتخابات جاری دارند. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید