روحانی : اعترافات دستگیرشدگان اخیر از تلویزیون پخش می شود

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه با اشاره به دستگیرشدگان اعتراضات اخیر کشور گفت : با آن دسته از کسانی که به گفتۀ وی "به طور سازمان یافته" در ناآرامی های اخیر جهت تخریب و ایجاد آتش سوزی شرکت کردند باید به عنوان "جنایتکار" رفتار کرد. روحانی سپس تصریح کرد که نه فقط در قبال این دسته از افراد باید قانون به طور کامل اجرا شود، بلکه اعترافات آنان نیز به زودی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران .
تبلیغ بازرگانی

روحانی گفت که با پخش تلویزیونی این اعترافات مردم پی خواهند برد که "اینان از بیش از دو سال پیش اعتراضات اخیر را تدارک دیده بودند تا اینکه اربابان آنان در خارج" فرمان شروع ناآرامی ها را به آنان بدهند.

روحانی همچنین گفت که در اعتراضات اخیر عده ای "بی‌گناه" و یا کسانی دستگیر شده اند که جرایم کوچکی مثل آتش زدن لاستیک مرتکب شده اند که همگی باید آزاد شوند.

در روزهای گذشته محمود صادقی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی ایران، در واکنش به سخنان وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، که خواستار پخش تلویزیونی اعترافات دستگیرشدگان اعتراض های اخیر شده بود، چنین اقدامی را غیرقانونی و بی ارزش خواند و از سیمای جمهوری اسلامی خواست که از این کار اکیداً خودداری کند. محمود صادقی تأکید کرد که "راه کنترل و مهار اوضاع روی آوردن به پخش اعترافات تلویزیونی نیست." او گفته بود : "مردم به وضع موجود اعتراض دارند"، حتا اگر عجالتاً سکوت کرده باشند و رفتارهایی از قبیل پخش تلویزیونی اعترافات اجباری "باعث تعمیق نارضایتی ها می شود که مانند آتش زیر خاکستر هر بار با وزش یک باد شعله ور می شوند."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید