روحانی : انتخابات جناحی و سلیقه ای نیازی به برگزاری ندارد

ساعاتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای در جمع دست اندرکاران برگزاری انتخابات اسفندماه، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در سخنرانی در وزارت کشور تلویحاً به اظهارات دیروز رهبر جمهوری اسلامی دربارۀ اجرای توافق اتمی و رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب در دو انتخابات پیش رو پاسخ داد.

تبلیغ بازرگانی

نخست، رییس جمهوری ایران مدعی شد که اجرای توافق اتمی یکی از بزرگترین موفقیت های نه فقط ایران، بلکه کل جهان در حال توسعه در مقابل قدرت های بزرگ بوده است. او گفت که دولت اسلامی ایران از خلال این توافق به تمام اهداف اصلی اش رسید و مهمترین اهداف جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی لغو کلیه قطعنامه های سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. رییس جمهوری ایران تصریح نمود که دولت او به موازات این مذاکرات توانست ثبات اقتصادی کشور را نیز آنهم در دشوارترین لحظات حفظ کند و مانع از بروز ناآرامی های عمومی در نتیجۀ فشارهای اقتصادی در جامعه شود.
حسن روحانی تأکید کرد که اگر در طول مذاکرات اتمی، ناآرامی در کشور روی می داد، حتما مذاکرات اتمی به نتیجۀ مورد انتظار نمی رسید.
حسن روحانی سپس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دو انتخابات پیش روی مجالس خبرگان و شورای اسلامی گفت که "مجلس خانۀ ملت است و نه خانۀ یک جناح" و در بررسی صلاحیت نامزدها باید "مر قانون" رعایت شود و "مر قانون"، به گفتۀ حسن روحانی، "مر سلیقه"های جناحی نیست. رییس جمهوری ایران سپس پرسید که آیا می توان جناحی از حکومت اسلامی را که طرفدارانش به ده میلیون نفر بالغ می شود نادیده گرفت و از راهیابی نمایندگانش به مجلس جلوگیری کرد. وی سپس تصریح کرد که "اگر قرار است تنها یک جناح قدرت اسلامی در انتخابات حضور داشته باشد و جناح دیگر نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنیم."
حسن روحانی التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه را برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات کافی ندانست و گفت : "چرا آدرس غلط می دهید و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می دهید." حسن روحانی گفت که به غیر از این دو التزام کشور از مشکلات رکود، محیط زیست، توسعه، بیکاری و رونق اقتصادی رنج می برد و برای حل این مشکلات آنهم در دنیای پیچیده و بحران زدۀ امروز باید افراد کاردان و بهترین نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بروند.
رییس جمهوری ایران بی آنکه مستقیماً نامی از خود رهبر جمهوری اسلامی ایران ببرد، گفت که "ادارۀ کشور متعلق و در اختیار مردم است و هیچ مقامی در کشور بدون رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد" و در نتیجه احرز صلاحیت واقعی هم برعهده خود مردم است که با رأی خود صلاحیت نمایندگان را احراز و بهترین آنان را برمی گزینند.
گفتنی است که شورای نگهبان صلاحیت ۹۹ درصد نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو در دو انتخابات اسفند ماه را رد کرده و رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع برگزارکنندگان انتخابات خواستار تبعیت از قانون یا به طور دقیقتر خواستار تبعیت از تصمیم های شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت های نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو جمهوری اسلامی شد. او همچنین تأکید کرد که مخالفان نظام اسلامی ایران نباید به مجلس راه یابند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید