ایران/مطبوعات

روحانی برخوردهای غیرقانونی با مطبوعات ایران را محکوم کرد

حسن روحانی در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در تهران
حسن روحانی در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در تهران IRNA

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در مراسم گشایش رسمی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در تهران توقیف نشریات و روزنامه نگاران توسط نیروهای امنیتی-نظامی را محکوم کرد و گفت که توقیف نشریات باید آخرین گزینه در برخورد با رسانه ها باشد و برخورد با رسانه ها نیز وظیفۀ وزارت ارشاد، قوۀ قضاییه و هیئت نظارت بر مطبوعات است.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی فقدان معیار در برخورد با مطبوعات را مورد انتقاد قرار داد و گفت : "هر مأمور امنیتی نمی تواند برای مطبوعات و نشریات معیار باشد." او برخورد دائمی با رسانه ها و روزنامه نگاران را دلیل اصلی ناپایداری یا به تعبیر خود او "جوانمرگی مطبوعات و رسانه ها" در کشور دانست و افزود : توقیف رسانه ها همانند مجازات اعدام آخرین و شدیدترین گزینه است که در تمام کشورها به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را به اجرا می گذارند به عنوان آخرین گزینه استفاده می شود.
رییس جمهوری ایران در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که کشور نیازمند مطبوعات شفاف و مقررات و قوانین روشن است. او به همین دلیل فقدان قانون روشن در حوزۀ مطبوعات را مورد سرزنش قرار داد و گفت : "اگر قانون روشن باشد، هر روز جمعی با به دست آوردن یک کلمه و یک جمله نمی توانند با آزادی مطبوعات بازی کنند."
رییس جمهوری ایران در ادامۀ انتقادهایش به بی قانونی در حوزۀ مطبوعات و رسانه های کشور، سیاست یک بام و دو هوا در قبال دستۀ دیگری از مطبوعات را محکوم کرد که، به گفتۀ او، همواره از "حاشیۀ امن امنیتی" برخوردارند و برای همیشه از تنبیه و توقیف و تعطیل نیز مصون هستند، هر چند با خواندن برخی از همین نشریات، به گفتۀ حسن روحانی، می توان پی برد که قرار است به زودی چه کسانی در کشور دستگیر بشوند. رییس جمهوری ایران این آشوب و بی عدالتی را در حوزۀ مطبوعات غیرقابل تحمل خواند.
وی دورۀ رسانۀ یک طرفه را رو به پایان دانست و ناامید کردن مردم را در وضعیت حاضر همانند ایراد تهمت و افترا "ضدانقلابی ترین" رفتار ارزیابی نمود. او از کسانی که بذر ناامیدی در دل مردم ایران می پاشند خواست که از وضعیت برخی کشورهای منطقه نظیر عراق عبرت بگیرند و میان مردم شکاف نیاندازند. رییس جمهوری ایران در پایان سخنانش خواستار برگزاری انتخابات سالم در اسفند ماه شد و گفت : "همه باید بتوانند افراد موردنظرشان را در لیست انتخاب شونده ها ببینند."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید