ایران

روحانی در پاسخ به رهبر گفت : بدون تعامل با دنیا اقتصاد مقاومتی شدنی نیست

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در پاسخ غیرمستقیم به سخنان نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، گفت که "اقتصاد مقاومتی بدون تعامل سازنده با دنیا شدنی نیست." او در ادامۀ این استدلال، افزود : اجرای و عمل واقعی اقتصاد مقاومتی نیازمند پرهیز از شعار است و تقویت و توسعۀ مناطق آزاد اقتصادی کشور برای جلب سرمایه ها و تکنولوژی های خارجی نقشی حیاتی در موفقیت سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند.

تبلیغ بازرگانی

از این منظر رییس جمهوری ایران گفت : ایجاد کار و رونق اقتصادی بدون واردات تکنولوژی خارجی امکانپذیر نیست و این ها همه اهمیت تعامل با جهان را برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از وضعیت و مشکلات جاری اش نشان می دهند.
رییس جمهوری ایران، در جای دیگری از سخنانش گفت که "نابود کردن همواره کاری است آسان و به همان نسبت ساختن و درست کردن امری است بسیار دشوار". حسن روحانی با اشاره به نتایج انتخابات هفتم اسفند ماه گفت که در این انتخابات رأی دهندگان هم بلوغ و بینش سیاسی خود را به نمایش گذاشتند و هم دیدگاه خود را نسبت به مسائل جامعه بیان نمودند.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی نوروزی اش سال جدید را همانند سال گذشته سال "اقتصاد مقاومتی" نامگذاری کرد، با این تفاوت که او اینبار خواستار اقدام و عمل واقعی (از سوی دولت) برای تحقق این شعار شد. در این سخنان رهبر جمهوری اسلامی صریحاً گفت که اختلافات حکومت اسلامی ایران و دولت آمریکا اساسی هستند و هیچگونه دوستی میان دو دولت امکانپذیر نیست، زیرا هدف نهایی ایالات متحد آمریکا، به گفتۀ آیت الله خامنه ای، تغییر ماهیت رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
در حالی که مقصود رهبر جمهوری اسلامی از "اقتصاد مقاومتی" سپردن طرح های بزرگ اقتصادی به سپاه پاسداران است، دولت حسن روحانی معتقد است که بدون تعامل با غرب، به ویژه با آمریکا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران که می توانند منشاء مشکلات و بحران های حاد اجتماعی در آینده باشند رفع نخواهند شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید