ایران/بین المللی

روحانی : دوران تقابل ایران با جهان به سر آمده است

ISNA

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در سومین همایش بین المللی صنعت خودروسازی ایران که امروز سه شنبه ۱۱ اسفند در تهران برگزار شد نتایج انتخابات هفتم اسفندماه را ادامۀ انتخاب ریاست جمهوری خرداد ۹۲ دانست و افزود که در این دو انتخابات مردم ایران اعلام کردند که خواستار اعتدال، و نه افراط، و تعامل با جهان برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به ویژۀ بحران بیکاری جوانان در داخل هستند.

تبلیغ بازرگانی

رییس جمهوری ایران در ادامۀ سخنانش گفت : بعد از پایان رقابت ها و انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اکنون "باید به دنیا بگوییم که مردم ایران، صلحجو، امنیت دوست و خواستار ارتباط با مردم جهان هستند."

حسن روحانی سپس تلویحاً خطاب به منتقدان دولت در درون قدرت اسلامی ایران گفت : "دوران تقابل با جهان با سر آمده است" و "اگر امروز کسانی فکر می کنند که کشور باید در تقابل با جهان باشد، در واقع پیام انتخابات سال ۹۲" و همچنین دو انتخابات اخیر را "درک نکرده اند."

حسن روحانی در جای دیگری از سخنانش افزود که رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند رشد ۸ درصدی اقتصاد است و رسیدن به چنین درجه ای از رشد اقتصادی مستلزم دوری از تقابل و همچنین نیازمند همکاری و تعامل با جامعۀ جهانی است.

در همایش بین المللی صنعت خودروسازی، حسن روحانی خطاب به شرکت های خارجی نیز گفت که جمهوری اسلامی ایران کشوری امن و باثبات در منطقه و جهان است و مصداق این امنیت و ثبات به گفتۀ حسن روحانی برگزاری دو انتخابات اخیر در کشور است. او خواستار حضور شرکت های خارجی در ایران و حضور شرکت های ایرانی در کشورهای خارجی شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید