ایران/فرانسه/غرب

روحانی فروش اسلحه توسط فرانسه به قطر را تلویحاً محکوم کرد

ISNA

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، فروش سلاح‌های غربی از جمله فرانسوی به کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس را محکوم کرد و گفت که دولت‌های غربی عمداً در پی ایجاد ترس در منطقه هستند و صنعت نظامی‌شان را به بهای کشتار و جنگ در خاورمیانه رونق می بخشند.

تبلیغ بازرگانی

رییس جمهوری ایران، حسن روحانی، امروز در گفتگویی تلویزیونی در تهران بی آنکه مستقیماً نامی از دولت فرانسه ببرد کشورهای غربی را به خاطر عقد قراردادهای فروش تسلیحات نظامی به کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس مورد سرزنش قرار داد و گفت: دولت های غربی این گونه قراردادها را پیروزی و موفقیت برای خود تلقی می کنند. دیروز دوشنبه قرارداد فروش ٢٤فروند هواپیمای جنگندۀ فرانسوی "رافال" به قطر با حضور رییس جمهوری و وزیر دفاع فرانسه در دوحه امضا شد.

در سخنان انتقاد آمیزش، رییس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: کشورهای آمریکایی و اروپایی از فروش سلاح های بیشتر به این یا آن کشور ابراز مسّرت و پیروزی نکنند، آنهم در زمانی که خاورمیانه با کشتار و ترور و انفجار روبرو است.

رییس جمهوری اسلامی ایران سپس کشورهای فروشندۀ اسلحه را متهم کرد که به ناحق میان کشورهای منطقه ترس و نگرانی ایجاد می کنند. حسن روحانی با اشاره به فروش میلیاردها یورو اسلحه توسط قدرت های غربی به دولت های عرب منطقه، اضافه کرد: «آیا اینگونه می‌خواهید صنعت خود را توسعه دهید؟»

رییس جمهوری ایران سپس تلویحاً تصریح نمود که قدرت های غربی با فروش سلاح هایشان به دولت‌های منطقه یا به گفتۀ او به بهای کشتار مردم بغداد، صنعا و دمشق، می کوشند در کشورهای خود شغل ایجاد کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید