روحانی : مردم مدافعان اعدام و زندان را نمی‌خواهند

ایلنا

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، در همایشی در همدان از جوانان و عموم مردم این کشور دعوت کرد که به طور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند در غیر این صورت، به گفتۀ او، "خشونت ورزان و افراطیون" و "کاسبان تحریم" از نو قدرت را در دست خواهند گرفت. وی از هر رأی دهنده خواست که در روز رأی گیری در ٢٩ اردیبهشت ماه "١١ نفر دیگر را به همراه خود پای صندوق های رأی ببرد."

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی خطاب به جوانان گفت : "اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید" که مخالفان در قدرت "در پیاده روها هم دیوار خواهند کشید تا زنان و مردان را از یکدیگر جدا کنند." حسن روحانی تأکید کرد که او خوب اینان را می شناسد و می داند که قادر به انجام چنین اقدام هایی هستند چون پیشتر "با صدور بخشنامه در محل کارشان تفکیک جنسیتی ایجاد کردند."

رییس جمهوری ایران سپس خطاب به "خشونت ورزان و افراطیون" گفت که دورۀ آنان به سر آمده است. روحانی خود را مدافع آزادی اعلام کرد و گفت که این راه، مسیر دنبال شده توسط جوانان ایران است.

روحانی ابراز اطمینان کرد که مردم در انتخابات پیش رو دست رد به سینۀ کسانی بزنند که وی از آنان تحت عنوان "کاسبان تحریم" و "مدافعان حصر و انزوای" بین المللی یاد کرد و افزود : مردم چه در انتخابات سال ۹٢ و چه در انتخابات سال ۹٤ به وضوح نشان دادند که طالب آنهایی نیستند که "در طول ٣٨ سال گذشته جز اعدام و زندان چیز دیگری بلد نبوده اند."

رییس جمهوری ایران تأکید کرد : پیام ما در انتخابات پیش رو به جهانیان نیز این باید باشد که "ما انحصارگرایان را نمی خواهیم" و "راه ما همزیستی مسالمت آمیز" از جمله با "اقوام ایرانی است."
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید