ایران/ اقتصاد

روحانی : مسئلۀ اصلی کشور بهبود معیشت و اشتغال است

حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، در جمع مردم استان آذربایجان غربی در ورزشگاه تختی ارومیه. دوشنبه ۱۰ خرداد/ ٣٠  مه ٢٠۱۶
حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، در جمع مردم استان آذربایجان غربی در ورزشگاه تختی ارومیه. دوشنبه ۱۰ خرداد/ ٣٠ مه ٢٠۱۶ IRNA

حسن روحانی رییس جمهوری ایران در سخنرانی ای که در ورزشگاه تختی ارومیه ایراد کرد، گفت که مسئلۀ اصلی کشور اقتصاد و اشتغال است و "مردم نمی خواهند به مسائل دست دوم و سوم پرداخته شود." وی اشتغال جوانان را مشغلۀ اصلی دولت یازدهم دانست و گفت که پس از برجام یا توافق اتمی دولت او در پی گشودن مرزهای کشور به روی دنیای خارج است تا از طریق افزایش صادرات، فعالیت های اقتصادی در داخل که لازمۀ ایجاد شغل است، رونق بیابد.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی در عین حال تأکید کرد که موفقیت در این زمینه نیازمند تنش زدایی در داخل کشور است. به همین خاطر حسن روحانی تأکید کرد که دولت او نخواهد گذاشت که میان اقوام و مذاهب ایرانی شکاف و اختلاف شکل بگیرد.
رییس جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش افزود که معنای انتخاب او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ رأی به بهبود معیشت و اوضاع اقتصادی کشور و مخالفت "با خشونت، افراطی گری، شعارهای بی محابا و ایجاد شکاف بین ایران و جهان بود."
حسن روحانی در جای دیگری از سخنانش و در پشتیبانی از تعامل با جهان گفت : "متحد کردن دشمنان علیه خود هنر نیست. کشورهایی که به طور سنتی با ما سابقۀ دوستی داشتند در شورای امنیت در کنار دشمن دست به تحریم ما زدند."
رییس جمهوری اسلامی ایران همچنین ادعا کرد که دریاچۀ ارومیه در حال احیاء شدن است به طوری که سطح این دریاچه نسبت به سال ۱۳۹۲ ده سانتیمتر و نسبت به پارسال ۴۶ سانتیمتر افزایش یافته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید