روحانی نسبت به اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران هشدار داد

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسۀ امروز هیئت دولت گفت : اگر آمریکا از توافق اتمی با ایران خارج شود "فقط با ایران مخالفت نمی کند، بلکه با کشورهای جهان مخالفت کرده و در برابر سازمان ملل" می ایستد. حسن روحانی در جای دیگری از سخنانش هر گونه اقدام احتمالی آمریکا را علیه سپاه پاسداران خطای دوم واشنگتن خواند و مدعی شد که رویارویی آمریکا با سپاه پاسداران به منزلۀ رویارویی این کشور با ایران و برخی کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ حسن روحانی در این کشورها سپاه پاسداران ایران از محبوبیت بالایی برخوردار است.

رئیس جمهوری ایران در جای دیگری از سخنانش افزود که بدعهدی آمریکا یا عدم پایبندی این کشور نسبت به برجام بر اعتبار آمریکا در پهنۀ بین المللی خدشه وارد می آورد و اعتماد بین المللی نسبت به واشنگتن را از بین می برد. روحانی همچنین گفت که نه فقط بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی با خروج آمریکا از برجام مخالفند، بلکه فشارهای آمریکا موجب اتحاد بیشتر جناح های حکومت اسلامی ایران علیه آمریکا شده است. او گفت : "هیچگونه اختلافی مابین جناح ها برای مقابله با توطئۀ دشمنان ما وجود ندارد."

وی اضافه کرد که عدم پایبندی آمریکا نسبت به برجام بمنزلۀ شکستی برای این کشور و پیروزی برای جمهوری اسلامی خواهد بود.

امروز همچنین مواضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال برجام و سخنان او در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل علیه حکومت اسلامی ایران در جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت : تحریم سپاه پاسداران از سوی دولت آمریکا بمنزلۀ تحریم کل ملت ایران است. عباس گودرزی نمایندۀ بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت که "نباید نگران رویارویی با آمریکا بود و باید از موضع قدرت با آمریکا برخورد کرد."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید